Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Vyjádření hejtmana k mediálním vystoupením poslance Parlamentu ČR Jiřího Paroubka dne 7.9.2006

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
Vyjádření hejtmana k mediálním vystoupením poslance Parlamentu ČR Jiřího Paroubka dne 7.9.2006
"Je snadné a předsedu ČSSD Paroubka nic nestojí tvrdit, že příčinou stávajícího stavu je "neschopnost vedení dopravního podniku a vedení kraje zasednout za stůl a hledat řešení". Je možné, že pro pana Paroubka je jen technickým detailem zbytečně utracených 925 milionů korun. Tolik by vás, občany kraje, stála dohoda s DPÚK o tzv. narovnání vlastně až do roku 2011," reaguje mj. hejtman Jiří Šulc.
 

 
 

Vyjádření hejtmana k mediálním vystoupením poslance Parlamentu ČR Jiřího Paroubka dne 7.9.2006

 

Stanovisko hejtmana Jiřího Šulce:

 

Vážení občané, rád bych reagoval na text projevu, který předseda ČSSD pan Jiří Paroubek zamýšlel přednést k zastupitelům Ústeckého kraje ve věci dopravní obslužnosti Ústeckého kraje, a který byl následně zveřejněn na internetových stránkách České strany sociálně demokratické.

 

Ve svém zamýšleném projevu se předseda ČSSD Paroubek snaží veřejně prezentovat svoji osobu jako nezávislého prostředníka mezi Ústeckým krajem a Dopravním podnikem Ústeckého kraje, která konečně přináší zázračné řešení nastalé krizové situace. Toto zázračné řešení předseda ČSSD Paroubek spatřuje v jednání a nalezení shody mezi Ústeckým krajem a Dopravním podnikem Ústeckého kraje.

 

Je snadné a předsedu ČSSD Paroubka nic nestojí tvrdit, že příčinou stávajícího stavu je „neschopnost vedení dopravního podniku a vedení kraje zasednout za stůl a hledat řešení“. Stejně tak je pro předsedu ČSSD Paroubka snadné tvrdit, že „občany nezajímají technické detaily, nechápou jemné právní detaily sporu“. Je možné, že pro pana Paroubka je jen technickým detailem zbytečně utracených 925 milionů korun. Tolik by vás, občany kraje, stála dohoda s DPÚK o tzv. narovnání vlastně až do roku 2011. Celkově by tento, pro nás dnes již naštěstí bývalý a nepřijatelný dopravce, který nevzešel z žádného  výběrového řízení, dostal od kraje v letech 2003 až 2011 neuvěřitelných 2,5 miliardy Kč. Pro pana –dnes již naštěstí- bývalého premiéra je samozřejmě dvě a půl miliardy korun skoro nic, vždyť se mu podařilo zadlužit Českou republiku za pár měsíců svého vládnutí o několik desítek miliard.

 

Pro předsedu ČSSD Paroubka, který za výsledné řešení nenese jakoukoliv politickou ani právní odpovědnost, je přitom samozřejmě zcela nepodstatné, proč není možné takovou dohodu dosáhnout a jaké jsou příčiny nedostatku takové dohody. Stejně tak předsedu ČSSD Paroubka nemusí zajímat technické a právní detaily, když právní odpovědnost ponese někdo jiný.

 

Takový laciný postoj si však já, radní ani úředníci Krajského úřadu Ústeckého kraje, na rozdíl od předsedy ČSSD Paroubka, dovolit nemůžeme. Politici a úředníci Ústeckého kraje mají odpovědnost za dodržování zákonnosti a za účelné a hospodárné vynakládání finančních prostředků z rozpočtu kraje. Stejně tak máme odpovědnost za to, že budou z těchto omezených finančních prostředků pokryty i jiné veřejné potřeby občanů kraje než pouze doprava. Tyto veřejné potřeby zahrnují mimo životní prostředí, nemocnice, školy, sociální služby a kulturu. Není možné na tyto veřejné potřeby rezignovat nebo tyto omezovat pouze pro to, že si dominantní dopravce vynucuje rozšíření svých služeb nad rámec vyžadovaný krajem a skokové navýšení plateb. Na tyto veřejné potřeby nemůžeme rezignovat ani tehdy, když se dominantní dopravce za účelem vynucení svých požadavků uchýlí k hrubě protiprávnímu jednání spočívající v zastavení dopravy pro desetitisíce občanů Ústeckého kraje.

 

Současně bych rád zdůraznil, že Ústecký kraj při jednání s Dopravním podnikem Ústeckého kraje i ČSAD Česká Lípa postupoval vždy maximálně férovým způsobem, při zachování nejvyšších standardů vyžadovaných platným evropským i českým právem. Pro období roku 2006 byl Dopravnímu podniku Ústeckého kraje ze strany Ústeckého kraje navržen dodatek, který odrážel inflační nárůst oproti minulému roku a zachovával rozsah závazku veřejné služby na dosavadní úrovni. Pouze poté, co Dopravní podnik Ústeckého kraje nebyl ochoten ustoupit od svých zcela nepřiměřených požadavků, jež byly v přímém rozporu se schváleným rozsahem dopravní obslužnosti a rozpočtem Ústeckého kraje, přistoupil Ústecký kraj k výpovědi dosavadní smlouvy. Přitom Ústecký kraj nejenže dodržel tříměsíční výpovědní lhůtu sjednanou ve smlouvě, ale podrobně písemně informoval Dopravní podnik Ústeckého kraje o jeho právech a povinnostech po ukončení smlouvy. Zároveň byla vypsána otevřená, nediskriminační a transparentní výběrová řízení, ve kterých se Dopravní podnik Ústeckého kraje ukázal jako zdaleka nejdražší dopravce v regionu. Vítězně z výběrových řízení vzešla jeho sesterská společnost ČSAD Česká Lípa, se kterou Ústecký kraj hodlal spolupracovat při zajištění dopravní obslužnosti a uzavřel o tom s ní řádnou smlouvu. Bohužel tato společnost nebyla schopna dostát svým smluvním závazkům, když v okamžiku potřeby způsobené zneužitím dominantního postavení ze strany původního dopravce a v rozporu se svými předchozími prohlášeními o spolupráci nezahájila provoz na objednaných spojích. Ani k datu 9.9. 2006 pak ze strany ČSAD Česká Lípa nebylo v rozporu s jejími předchozími deklaracemi zajištěno plnění smlouvy, když tato například vůbec nepožádala o schválení jízdních řádů k příslušnému provozu nezbytných. Za této situace bylo pouze logické, že Ústecký kraj nemohl dále jednat s dopravcem, který nebyl schopen dodržet jasně sjednané závazky a rozhodl se řešit do budoucna dopravní obslužnost prostřednictvím jiných dopravců.

 

Vážení občané, je zarážející, když vás předseda strany, která je po svém osmiletém působení ve vládě odpovědná za největší prohry v arbitrážních řízeních v historii České republiky, straší řízeními před  mezinárodními arbitrážemi a mezinárodními institucemi. Stejně tak je zarážející, pokud někdo hovoří o povinnosti se dohodnout v situaci, kdy jsou ze strany dotčených dopravců flagrantním způsobem porušovány platné zákony a dokonce dobrovolně podepsané dohody a kdy jsou tímto jednáním bezprostředně poškozováni desettisíce z vás, kteří očekávají plynulou dopravu v kraji. Ústecký kraj na tento kurz nepřistoupí a bude i nadále zajišťovat veřejné potřeby vyváženým způsobem a při striktním vymáhání právních povinností. Jenom takto je možné zajistit veřejné potřeby všude tam, kde jsou potřebné, a nikoliv pouze tam, kde to je v partikulárním podnikatelském zájmu dominantního dopravce podporovaného jistě nezištně sociálními demokraty. Poslední vývoj ukazuje, že tato cesta je možná a že existují jiní dopravci, kteří jsou ochotni své služby poskytovat v souladu se zákonem a za úhrady umožňující použití rozpočtových prostředků i v jiných oblastech, než je pouze doprava.

 

Na závěr si dovolím ocitovat slova V.S. z Prahy. Cituji: „Správně jste udělali, že po dlouhé snaze o solidní vyjednávání jste ho utli… Je to paralela s vyjednáváním (Paroubka) o vládě, akorát si DPÚK a ČSAD Česká Lípa místo komunistů k jednání (vydírání) přibraly odbory…“

 

 

                                                                                                       hejtman Ústeckého kraje

                                                                                                                                                Jiří Šulc

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 8.9.2006 / 8.9.2006 | Zveřejnit od-do: 8.9.2006-8.10.2006

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém