Orientační nabídka


 

Vyjádření Ing. Petra Severy proti lživým a zkreslujícím informacím o jeho působení v nemocnici v Ryjicích

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
logo ÚK
Vyjádření vedoucího odboru zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje Petra Severy k článku s názvem: Ústecký kraj zrušil Nemocnice následné péče v Ryjicích a Mostě. Jde o snahu zlepšit péči o seniory a dlouhodobě nemocné nebo o další neprůhledný tunel a k tiskové zprávě k transformaci nemocnic v kraji.
Tisková zpráva ze dne 7. září 2015
 

 
 
O co v kauze Nemocnice následné péče Ryjic e a Nemocnice následné péče Most vlastě jde? Rozhodně ne o to, co uveřejňuje paní Šárka Zimová Dostálová ve svém článku „Ústecký kraj zrušil Nemocnice následné péče v Ryjicích a Mostě. Jde o snahu zlepšit péči o seniory a dlouhodobě nemocné nebo o další neprůhledný tunel“. Pominu-li nepřesnosti a neúplnosti v podávaných informacích, které se sice tváří objektivně, ale opak je pravdou (ze své pozice nehodnotím „politická vyjádření“), musím se ohradit proti lživé a zkreslující informaci k mé práci v nemocnici v Ryjicích, kterou prezentuje nejen paní Šárka Zimová Dostálová, ale i paní Monika Novotná z Ryjic v tiskové zprávě k transformaci nemocnic v kraji.
  1. Nikdy jsem nerozhodl, a ani by mne to v souvislosti s poskytovanou zdravotní péčí v Ryjicích nenapadlo, o omezení objemu stravy pacientů. Právě proto, že si plně uvědomuji, jaká péče je v Ryjicích poskytována a o jaké pacienty se v  Ryjicích starají, by podobný krok byl hazardem s pacienty. Rád bych, aby se mi paní Šárka Zímová Dostálová a paní Monika Novotná za toto lživé tvrzení omluvily.

  2. V kontextu článku je zavádějící i tvrzení o tom, že jsem zakázal přijímat další pacienty. Dočasné omezení v příjmu pacientů (nikoli úplný zákaz) bylo ovlivněno letním provozem NNP z důvodu dovolených, zejména lékařů. Sami lékaři mne oslovili, jako ředitele NNP, a o toto opatření požádali. Dohodli jsme se spolu na snížení kapacity léčebny pod 100 pacientů (maximální kapacita je 115 lůžek). Pacienti byli dále přijímáni, byť v omezeném rozsahu, rozsah omezení byl plně v kompetenci lékařů a zdravotnického personálu.  Propad v příjmech jsme si mohli jako léčebna krátkodobě dovolit.

    Toto opatření bylo provedeno s důrazem na ochranu pacientů a kvalitní poskytování zdravotních služeb. Je třeba si uvědomit, že jednou z nejnáročnějších činností v NNP je právě příjem pacientů a s tím související příjmová vyšetření. Pokud bychom zachovali plnou kapacitu, jistě by mohlo dojít k chybám, které se obvykle nedají při péči o pacienty napravit, a to přeci nikdo nechceme.

  3. V den, kdy jsem přebíral po primáři MUDr. Müllnerovi funkci ředitele nemocnice, jsem mu nabídl místo lékaře. Dokonce jsem ho dále do konce června pověřil pro zachování kontinuity péče výkonem funkce primáře. Nabídka na post lékaře nebyla nijak omezena. Přesto MUDr. Müllner uzavřel se zaměstnavatelem dohodu o ukončení pracovního poměru.


Ing. Petr Severa,

ředitel Nemocnice následné péče Ryjice, příspěvková organizace
a vedoucí odboru zdravotnictví, Ústecký kraj – Krajský úřad 
Zodpovídá: Ing. Lucie Dosedělová
Vytvořeno / změněno: 7.9.2015 / 7.9.2015 | Zveřejnit od-do: 7.9.2015-15.9.2015 | Účinnost od-do: 7.9.2015-15.9.2015
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém