Orientační nabídka


 

VYJÁDŘENÍ K ČLÁNKU "Nemůžeme platit všechno, shodli se starostové"

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Vyšlo v Deníku Mostecka dne 25. 11. 2003 (Jiří Macan)
 

 
 

VYJÁDŘENÍ K ČLÁNKU „Nemůžeme platit všechno, shodli se starostové“

Vyšlo v Deníku Mostecka dne 25. 11. 2003 (Jiří Macan)

 

Ráda bych upřesnila několik jednostranných tvrzení z textu, vztahujících se k činnostem Krajského úřadu Ústeckého kraje i krajské samosprávy.

Představitelé Ústeckého kraje jako volení zastupitelé kontakt s představiteli obcí nezanedbávají, už jen z toho důvodu, že většina z nich působí v místech svého bydliště ve společensky exponovaných veřejných funkcích. Nelze ale navazovat na praxi zavedenou okresními úřady, tak jak se o ní zmiňuje text článku. Okresní úřady zanikly k 31. prosince 2002 a rozpadla se i zmiňovaná okresní shromáždění starostů, která měla své opodstatnění v době, kdy většina kompetencí výkonu státní správy byla soustředěna právě do této instituce. Od 1. ledna 2003 ale tyto kompetence přešly buď na pověřená města nebo, jak je tomu v případě základní dopravní obslužnosti nebo správy a údržby komunikací II. a III. tříd, na krajské úřady. Nelze dokumentovat desítky stovek jednání, která pracovníci krajského úřadu vedli v tomto roce se svými kolegy v referátech pověřených obcí. Ředitel krajského úřadu Jiří Kubricht pořádá pravidelná setkání s tajemníky 16 obcí s pověřením III. stupně, krajský úřad velmi intenzivně spolupracuje se Severočeským sdružením obcí a je v častém kontaktu s mikroregiony, nalézajícími se na území kraje. Také hejtman kraje Jiří Šulc absolvoval několik výjezdních zasedání do různých částí kraje, aby zmapoval problémy obcí po zahájení další etapy reformy veřejné správy.

K vyjádření paní starostky Štveráčkové, hovořící o tom že: „...kraj se o obce nestará tolik, jako to dělaly okresy,“ uvádím, že česká legislativa včetně ústavního práva nestaví Ústecký kraj „nad“ obce v regionu a ostatně ani kraj nelze považovat za plnohodnotného nástupce okresních úřadů. Obce jsou nyní samostatnými celky, s vlastními kompetencemi zvolených zastupitelů a také vlastními, byť narůstajícími finančními závazky za služby pro své občany. Pokud obce potřebují vedení, musí se v první řadě obracet na své pověřené obce.

Tím samozřejmě nemíním, že kraj zanedbává povinnosti, které vykonává v přenesené působnosti výkonu státní správy. Dokonce bych si troufla tvrdit, že kraj je obcím dosti nakloněn. Samospráva Ústeckého kraje totiž nevykonává pouze to, co jí diktuje zákon. Jeden příklad za všechny; ačkoliv žádný zákon Ústeckému kraji nenařizuje hrazení ztrát z provozu lékařských pohotovostí, přesto na ně v tomto roce vyčlenil ze svého rozpočtu přes 25 milionů korun a s příspěvkem pro obce počítá i pro příští rok. Přitom neexistuje právní předpis, stanovující kdo je za poskytování této péče občanům zodpovědný, zda stát, kraje či jednotlivé obce. Hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc už zadal zpracování legislativně právní normy, která ambulantní pohotovostní péči zasadí do odpovídajících legislativních předpisů.

Ostatně, jakási starost, byť míněná jinak než vyplývá z kontextu sdělení článku, je jedním z mála argumentů, které existenci krajů v této podobě ospravedlňují. Fond regionálního rozvoje obcím v letošních dotačních programech přidělil 47 634 883 korun, z Fondu solidarity Evropské unie získal Ústecký kraj pro obce postižené povodněmi přes 518  milionů korun a dalších téměř 340 milionů získal pro postižené obce z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Není záměrem a ani zájmem samosprávy Ústeckého kraje přispívat k ochuzování obcí v našem regionu. Naopak, podle mého přesvědčení děláme vše pro to, abychom jim byli užitečnými a platnými partnery v každodenním životě.

 

Vydala: Mgr. Romana Konečná, tisková mluvčí Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 754, mobil 603 192 631

e-mail: konecna.r@kr-ustecky.cz

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 10.12.2003 / 10.12.2003 | Zveřejnit od-do: 10.12.2003-10.1.2004
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém