Orientační nabídka


 

VYJÁDŘENÍ K ČLÁNKU "Školu chtějí ubránit"

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Vyšlo v Denících Bohemia dne 10.4.2004 (autor lus)
 

 
 

VYJÁDŘENÍ K ČLÁNKU „Školu chtějí ubránit“

Vyšlo v Denících Bohemia dne 10.4.2004 (autor lus)

Autor článku „Školu chtějí ubránit“, který vyšel 10.4.2004 v Denících Bohemia, hrubě zkreslil problematiku související s udělováním výjimek z počtu žáků pro některé školy v Ústeckém kraji. Již poněkolikáté upozorňuji na skutečnost, že nám nedáváte možnost vyjádřit se k tématům, o kterých píšete a ve kterých se kriticky dotýkáte práce Krajského úřadu Ústeckého kraje. To považuji za zásadní nedostatek práce novináře v deníku, který si zakládá na objektivním informování čtenářů. Tím došlo také k tomu, že jste v článku otiskli nepravdivé a jednostranné informace, proto žádám o otištění této odpovědi.

Nepravdivé informace autor článku prezentuje hned v úvodu, když tvrdí, že krajský úřad neudělil Základní škole Ročov, okres Louny výjimku z počtu žáků. Výjimku z počtu žáků základní škole neudělilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. Krajský úřad, který situaci v základní škole posuzoval dle školského zákona a pokynu ministryně školství pro udělování výjimek,  pouze udělení výjimky nedoporučil. Na tomto místě je potřeba zdůraznit, že odbor školství mládeže a tělovýchovy krajského úřadu, který se věcí zabýval, nemohl dát doporučení ke kladnému vyřízení, protože podmínky dané zákonem nebyly dodrženy a odbor v takovém případě musí postupovat podle zmiňovaného pokynu vydaného k této problematice ministryní školství.

Také tvrzení starostky Obce Ročov, že tamní základní škola splňuje podmínky pro udělení výjimky, bohužel není pravdivé. Z řady podmínek pro udělení výjimky z počtu žáků, které tento pokyn definuje, základní školy v Ročově a Lipenci nesplňují dvě zásadní. Škola by měla mít minimálně průměrně 17 žáků na třídu a pokud tomu tak není, z demografického vývoje s výhledem na nejméně tři roky by mělo být patrné, že se nad tuto hranici do tří let dostane. Dále může být výjimka udělena, pokud v okruhu minimálně 15 km není jiná plně organizovaná základní škola (ZŠ s 1. – 9. ročníkem). Bohužel tyto podmínky nebyly splněny, a proto krajský úřad nemohl proto udělení výjimky doporučit.

Školám v obcích Ročov a Lipenec v žádném případě nehrozí uzavření. Pro školu neudělení výjimky znamená, že bude vyvoláno jednání o dalších možných opatřeních. Cílem těchto jednání je, aby byla zachována výuka minimálně pro první stupeň ZŠ.

Základní školy zřizují obce a města. Rozhodování o nich nespadá do samosprávné působnosti kraje. Kraj sice tuto oblast školství sleduje a metodicky řídí, ale nemůže ji žádným způsobem přímo ovlivňovat. Tato pravomoc přísluší pouze příslušnému ministerstvu a obcím jako zřizovatelům základních škol.

 

Text článku:

Školu chtějí ubránit

10.4.2004    Ústecký deník    str. 2    Ústecký kraj

            Ročov, Lipenec - Základní škola (ZŠ) v Ročově se opět potýká s problémy. Krajský úřad (KÚ) v Ústí nad Labem totiž tamnímu obecnímu úřadu neudělil výjimku z počtu žáků pro oba stupně. Vlasta Petrová, starostka Ročova se ale podle svých slov bude dál bránit a školu chce v celém rozsahu udržet.

            "Připadám si jako na kolotoči. Jen co problémy vloni skončily, letos jsou tu znovu, a možná ještě horší. Výjimku nám zatím úředníci nabídli pro první stupeň, na oba ji dát nechtějí," řekla starostka. Problém musí obec vyřešit do konce dubna, aby mohla v případě neúspěchu podniknout kroky vedoucí k ukončení činnosti druhého stupně ZŠ.

            Ve čtvrtek Petrová jednala na KÚ, kde jí úředníci přislíbili další projednání žádosti. "S rozhodnutím nejsme spokojeni. Na krajský úřad jsme dodali všechny dokumenty i s argumenty pro udržení obou stupňů. Podmínky, které jsou k provozování školy stanovené, splňujeme a nehodláme se jen tak vzdát. Škola je pro nás v obci důležitá," vysvětlila. O tom, jak v jednáních nadále pokračovat, budou zastupitelé jednat v úterý. Starostka pozvala své kolegy z Domoušic a Hřivic, kteří o výjimky na své školy s prvním stupněm také žádají. Několikrát jim totiž navrhovala, aby děti z jejich obcí dojížděly do Ročova, vždy se ale setkala se zamítavým stanoviskem. "Školu chceme v obci mít, je důležitým prvkem pro její rozvoj a život v ní," uvedl Vladimír Houška, starosta Hřivic.

            Neudělením výjimky obec ale neušetří, protože bude muset vynaložit náklady za žáky dojíždějící do jiné školy a náklady na provoz školy bude platit nadále. "Pokud bychom dostali výjimku pro oba stupně, přijde nás na 460 tisíc. Náklady na žáky, kteří by dojížděli jinak, by nebyly o moc nižší. Budeme se tedy bránit," uzavřela Petrová.

            Stejný problém má i ZŠ v Lipenci, jejíž ředitelka Zdeňka Špičková v tomto týdnu jednala o osudu školy na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

 

 

 

Vydala: Mgr. Romana Konečná, tisková mluvčí Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 754, mobil 603 192 631

e-mail: konecna.r@kr-ustecky.cz

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 16.4.2004 / 27.4.2004 | Zveřejnit do: 16.5.2004
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém