Orientační nabídka


 

VYJÁDŘENÍ K ČLÁNKU "Šluknovsko stále zůstává bez pohotovosti"

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Vyšlo v Děčínském deníku dne 6.1.2004 (autor V. Štindl)
 

 
 

VYJÁDŘENÍ K ČLÁNKU „Šluknovsko stále zůstává bez pohotovosti“

Vyšlo v Děčínském deníku dne 6.1. 2003 (autor Vladimír Štindl)

 

V článku „Šluknovsko stále zůstává bez pohotovosti“, který vyšel 6. ledna v Děčínském deníku,  nedal jeho autor prostor po vyjádření zástupcům Krajského úřadu Ústeckého kraje a jeho celkové vyznění je zavádějící.

Je třeba předeslat, že v době kdy byl text otištěn, nebyla jednání o zajištění ambulantní pohotovostní péče (APP) na Šluknovsku uzavřena. Důvodem pro to byl mimo jiné i nevyřešený dluh sdružení obcí Šluknovska vůči provozovateli APP, za její zajištění během dvou měsíců v roce 2003.          Již o víkendu 10.-11. ledna 2004 byla pohotovost na Šluknovsku zajištěna v rozsahu doporučeném krajem, tedy 11 hod./den. Byla zajištěna i přesto, že teprve 12. ledna 2004 se uskutečnilo konečné jednání představitelů provozovatele pohotovosti a sdružení obcí SEVER, za přítomnosti zástupce kraje, kde byla uzavřena dohoda mezi provozovatelem a sdružením o zajištění pohotovosti v rozsahu požadovaném obcemi (Po-Pá 18:00-6:00 hod., So, Ne, Sv. 7:00-6:00 hod.); se zahájením provozu tohoto modelu od 12. ledna 2004. Náklady na zajištění APP s ordinací ve Velkém Šenově budou hrazeny příspěvkem ze strany obcí a to ve výši 21 Kč na obyvatele (nikoli 40 Kč, jak je uvedeno v článku), dále dotací ze strany kraje a výnosy od zdravotních pojišťoven.

V této souvislosti je potřeba zdůraznit, že v ČR existuje legislativní vakuum při definování toho, kdo má zajišťovat a platit ambulantní pohotovostní péči. Proto chce Ústecký připravit legislativní iniciativu, která jasně určí, kdo má být zřizovatelem pohotovostní péče a kdo ji bude platit. Z podnětu Jihomoravského kraje se touto problematikou zabývá i Ústavní soud. I přesto, že kraj nemá ze zákona povinnost pohotovost zajišťovat, zastupitelé rozhodli, že kraj bude v letošním roce pohotovost ve spolupráci s obcemi zajišťovat a financovat.

 

 

Text článku „Města nechtějí měnit pohotovosti“:

Šluknovsko- Navzdory všem dohodám a jednáním z minulého roku na Šluknovsku dosud není lékařská pohotovostní služba. Ta měla fungovat od prvního ledna za předpokladu, že obce na její provoz doplatí částku okolo dvaceti korun na obyvatele a rok.

"Těsně před koncem roku mne navštívil ekonom Záchranné služby, která měla pohotovost na Šluknovsku zajišťovat, Jiří Madecký s návrhem smlouvy. V ní se však již nemluvilo o doplatku dvaceti korun za obyvatele, ale o čtyřiceti korunách," řekl rozhořčený předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska Milan Kořínek. Místo původně požadovaného doplatku okolo dvou set šedesáti tisíc za všechny obce Šluknovska se tak požadavek vyšplhal bez jednoho tisíce na šest set tisíc korun. "To je pochopitelně pro obce nepřijatelné," řekl Kořínek. Zvlášť proto, že do nákladů, které by obce měly doplatit ze svých rozpočtů je zahrnut i nájem celé budovy, o kterou by se lékařská pohotovost měla dělit se záchrannou službou a to i včetně telefonů a poplatků za vodu a energie. Další spornou položkou předloženého návrhu jsou léky a obvazový materiál vydaný pohotovostí. Budoucí provozovatel si představuje, že vše by měly hradit obce. "A není to malý peníz, náklady za léky, obvazy a ostatní zdravotní materiál představují okolo pětašedesáti tisíc korun," vysvětlil Kořínek. Posledním sporným bodem smlouvy jsou platby pojišťoven lékařům. "Výnos z plateb pojišťoven představuje 346 tisíc korun. Ty však budoucí provozovatel pohotovosti do vyúčtování vůbec nezařadil a chce si je ponechat jako svůj zisk," zlobil se Kořínek. Obce na Šluknovsku zatím smlouvu o poskytování lékařské pohotovosti nepodepsaly. K jejím podmínkám se starostové vrátí na svém mimořádném zasedání dvanáctého ledna, na které bude přizván i ředitel krajské záchranné služby doktor Ilja Deyl. Celkové náklady na lékařskou pohotovost ve Šluknovském výběžku jsou vyčísleny na jeden milion sto sedmdesát dva tisíce korun. Zhruba polovinou bude na její provoz přispívat krajský úřad.

 

 

Vydala: Mgr. Romana Konečná, tisková mluvčí Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 754, mobil 603 192 631

e-mail: konecna.r@kr-ustecky.cz

 

 

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 23.1.2004 / 23.1.2004 | Zveřejnit od-do: 23.1.2004-23.2.2004
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém