Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

VYJÁDŘENÍ K ČLÁNKU "Soumrak záchytek"

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
Vyšlo ve Zdravotnických novinách dne 28.11.2003
 

 
 

VYJÁDŘENÍ K ČLÁNKU „Soumrak záchytek“

Vyšlo ve Zdravotnických novinách dne 28.11.2003

 

V článku „Soumrak záchytek“, který vyšel 28.11.2003 ve Zdravotnických novinách, jsou obsaženy nepravdivé informace. Konkrétně jde o tvrzení, že „Ústeckém kraji zastupitelstvo na neexistenci záchytek zareagovalo zřízením detoxikačního oddělení při nemocnicích v Ústí nad Labem a v Mostě“. Tato oddělení nebyla zřízena Ústeckým krajem, ale byla v provozu již v době, kdy kraj nemocnici v Ústí nad Labem a v Mostě převzal od státu. Navíc je třeba zdůraznit, že detoxifikační oddělení neřeší problematiku akutních intoxikací alkoholem a není tedy možné jejich funkci zaměňovat se záchytkami.

Problematikou záchytek se Rada Ústeckého kraje zabývala na své schůzi 12. listopadu. Po projednání této problematiky rozhodla, že oddělená lůžka určená pro osoby akutně intoxikované alkoholem nebo jinými omamnými látkami nebudou v nemocnicích, které jsou příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje, zřizována.

Zdravotní péče o osoby akutně intoxikované alkoholem s další diagnózou je v Ústeckém kraji zajištěna v nemocničních zařízeních dostačujícím způsobem prostřednictvím nemocnic. Zřízení samostatných lůžek na jednotlivých odděleních nemocnic by nebylo řešením, protože  intoxikace může být spojena  s širokou škálou dalších diagnóz, od úrazu po psychiatrickou diagnózu. Rozhodnutí Rady kraje je v souladu s § 2, 2 vyhlášky 187/1989 Sb., kterou se provádí zákon o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi, podle kterého nelze osobu s těžkým  stavem  otravy alkoholem, se zraněním,  popřípadě s  jinou poruchou  zdraví, která  si vyžaduje odborné lékařské ošetření, přijmout  do péče protialkoholní záchytné stanice.

Rada dále na svém jednání 12.11. konstatovala, že řešení problematiky alkoholismu a s ním spojených rizik je ze strany Ministerstva zdravotnictví nedostačující. Ministerstvo nepodporuje provoz protialkoholních záchytných stanic a na úhradách péče poskytované  v protialkoholních záchytných stanicích se nepodílí zdravotní pojišťovny. V současné době neexistuje dlouhodobá státní koncepce pro řešení této problematiky, i když z populačních průzkumů vyplývá, že tento problém je velmi závažný.

 

Text článku „Soumrak záchytek“:

S ideou záchytné stanice - i když trochu jinou, než se pak rozšířila v praxi - přišel Jaroslav Skála, zakladatel pražské protialkoholní léčebny U Apolináře. "V léčebně jsme měli svépomocnou skupinu u našich pacientů, říkali jsme jim klub Klus, klub usilující o střízlivost. A na našich schůzkách mě upozorňovali, že oni jsou z nejhoršího venku, ale venku je spousta lidí, kteří se pod vlivem alkoholu dostávají do rizikového chování. Řekli jsme si, že musíme udělat něco proto, aby se těmto lidem dostalo určitého ochranného prostředí," popsal v Českém rozhlasu vznik záchytky J. Skála. Tehdejší stanice se lišila od dnešních hlavně tím, že o opilé spoluobčany se starali sami pacienti léčebny. Dnes už takový model není možný, protože zákon vyžaduje v záchytné stanici přítomnost lékaře. Ten rozhoduje o přijetí pacienta, rozsahu ošetření, délce pobytu a o propuštění. To je možné po vystřízlivění klienta, ovšem minimální délka pobytu je stanovena na osm hodin.

            Záchytné stanice nemají statut zdravotnického zařízení, a tak jimi poskytovaná péče není hrazena ze systému veřejného pojištění. Klienti si pobyt musejí platit ze svého, což ne každý může, a také ne každý chce. Většina nákladů spojená s provozem záchytky tedy leží na bedrech zřizovatele, kterým do loňského roku byly nejčastěji samy obce. A protože většina stanic končila ve ztrátě, začaly pomalu ale jistě mizet z mapy. Mnohé z těch, které zbyly, byly po 1. lednu převedeny pod kraje. Například v Ústeckém kraji nezbyla žádná, takže krajští zastupitelé museli hledat jiné řešení. "Indisponovaní" spoluobčané byli nasměrováni do místních nemocnic (v ústecké nemocnici se v letošním roce museli postarat o zhruba 500 opilých občanů), a to k pochopitelné nespokojenosti personálu i pacientů. Samotný zákon však tuto variantu umožňuje, neboť říká, že osobě vykazující znaky těžké otravy alkoholem, zranění či jiné znaky poruch zdraví, musí být poskytnuta odborná lékařská péče.

            U opilců na ulici nejčastěji zasahují obecní policisté (jde o rušení veřejného pořádku), jedině v případě způsobení trestného Činu vstupuje do hry státní policie. Protože však žádný policista na sebe nechce brát odpovědnost za případné komplikace, zpravidla volá k opilci záchranku. Ta zpravidla převeze podnapilého člověka do nemocnice, a to i v případě, že je k dispozici záchytka. Důvod je prostý - při cestě do zdravotnického zařízení si mohou náklady na výjezd nárokovat u pojišťovny. Nemocnice však nevědí, co si s opilci počít. Personál není školený na práci s lidmi pod vlivem alkoholu a často se stává, že veškerá péče se pak točí kolem opilců místo kolem skutečně nemocných pacientů.

            Dosavadní zřizovatelé - města - nechtějí přispívat na provoz zařízení, když jsou do něj sváženi opilci i z jiných okresů. Kraje pro změnu považují financování záchytek za výdaj navíc. Vzhledem k postupnému rušení sítě záchytných stanic se v mnoha regionech objevuje otázka, co s lidmi, kteří pro svou opilost narušují veřejný pořádek. V Ústeckém kraji zastupitelstvo na neexistenci záchytky zareagovalo zřízením detoxikačního oddělení při nemocnicích v Ústí nad Labem a v Mostě. Tato zařízení však budou určena jen lidem, u nichž bude podezření, že intoxikace alkoholem by mohla ohrozit jejich zdravotní stav.

foto z archivu ZDN

 

 

 

 

Vydala: Mgr. Romana Konečná, tisková mluvčí Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 754, mobil 603 192 631

e-mail: konecna.r@kr-ustecky.cz

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 10.12.2003 / 10.12.2003 | Zveřejnit od-do: 10.12.2003-10.1.2004

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém