Orientační nabídka


 

Vyjádření k článku "Střední škola bojuje s vlhkými stěnami"

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Vyšlo v Deníku Lučan dne 6.11.2003
 

 
 

Vyjádření k článku „Střední škola bojuje s vlhkými stěnami“

Vyšlo v Deníku Lučan dne 6.11.2003

 

Článek „Střední škola bojuje s vlhkými stěnami“, který vyšel 6.11.2003 v Deníku Lučan je souhrnem zavádějících a polopravdivých či nepravdivých informací. Jeho autor v něm navíc nedal prostor pro vyjádření kompetentních osob z Krajského úřadu Ústeckého kraje.

            Krajský úřad Ústeckého kraje v žádném případě nevyslovil stop pro dotace na práce v žatecké obchodní akademii. Úřad postupuje v souladu s platnou metodikou pro zajištění investic a velké údržby (opravy nad 500 tisíc korun) na nemovitém majetku Ústeckého kraje.

Akce „Obchodní akademie Žatec – rekonstrukce tělocvičny a odstranění vlhkosti“ je zařazena ve schváleném rozpočtu ÚK na rok 2003 v rozpočtové kapitole investičního odboru (tzv. „velká údržba“) a její přípravu a realizaci zajišťuje kompletně investiční odbor krajského úřadu (samozřejmě ve spolupráci s ředitelem p.o.). Původní plán ve výši 2 miliony korun (odhad) se po zpracování projektové dokumentace a výběrovém řízení na realizaci navýšil na cca 3 mil. Kč a v této výši je akce zajišťována z krajského rozpočtu. Staveniště bylo zhotoviteli předáno dne 14.10.03, předpokládaný termín dokončení dle smlouvy o dílo i dle dosavadního průběhu prací je do konce roku 2003 (pokud se v dalším průběhu rekonstrukce nenarazí na potřebu víceprací, které by případně měly vliv na termín).

            V rámci letošního rozpočtu zajišťoval investiční odbor pro Obchodní akademii Žatec další dvě akce, které jsou již hotovy, a to:

     - rekonstrukci kotelny na přípravnu kuchyně za 278 tis.Kč 

     - PC učebnu za 627 tis. Kč 

            Z výše uvedeného je patrné, že celkové vyznění článku je více než zavádějící a jeho autor se dopustil hrubého profesionálního pochybení, když chybně interpretoval informace, které mu poskytl ředitel žatecké obchodní akademie ing. Bohuslav Kuneš.

 

Vydala: Mgr. Romana Konečná, tisková mluvčí Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 754, mobil 603 192 631

e-mail: konecna.r@kr-ustecky.cz

 

 

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 10.12.2003 / 10.12.2003 | Zveřejnit od-do: 10.12.2003-10.1.2004
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém