Orientační nabídka


 

VYJÁDŘENÍ K ČLÁNKU "Zákon o pohotovostech je špatný"

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Vyšlo v Deníku Směr dne 5.12.2003 (autor lu)
 

 
 

VYJÁDŘENÍ K ČLÁNKU „Zákon o pohotovostech je špatný“

Vyšlo v Deníku Směr dne 5.12.2003 (autor lu)

 

Článek „Zákon o pohotovostech je špatný“, který vyšel 5.12.2003 v Deníku Směr, obsahuje nepravdivý údaj. Jde o údaj o budoucích výdajích kraje na ambulantní pohotovostní péči (dále jen APP) v roce 2004. Citovaná částka ve výši přes 19 milionů korun se vztahuje na letošní rok. V roce 2004 plánuje Ústecký kraj vyčlenit na AAP pouze 12 milionu korun.

Naposledy se Rada Ústeckého kraje problematikou zajištění ambulantní pohotovostní péče v příštím roce zabývala na své schůzi 26. listopadu. Jednání rady o této otázce předcházela série setkání zástupců Ústeckého kraje s představiteli pověřených obcí. Jednání s obcemi byla vedena snahou dohodnout se na společném postupu při řešení problematiky zabezpečení APP.Z průběhu jednání s jednotlivými zástupci obcí vyplynula ochota účinné spolupráce při společné organizaci APP a projednávali se jednotlivé podmínky poskytnutí dotace obcím, resp. podmínky společné organizace ambulantní pohotovostní péče. Na základě tohoto jednání pak odbor zdravotnictví KÚÚK vypracoval principy zabezpečení ambulantní pohotovostní péče v roce 2004, které rada po projednání schválila.

         Organizace provozování ordinace ambulantní pohotovostní péče tak bude zajištěna v roce 2004 na základě shody mezi krajem a obcí buď formou uzavřené dohody mezi krajem a obcí, nebo formou dohody mezi krajem a zdravotnickým zařízením, pověřeným zajištěním organizace ordinací ambulantní pohotovostní péče v příslušné spádové oblasti.

      V rámci schválených principů chce kraj zajistit na spádovém území okresu každý den provoz ordinace APP v odbornostech praktický lékař pro dospělé a praktický lékař pro děti a dorost samostatně. V případě okresů, které jsou značně geograficky členěné, může být dle místních podmínek zajištěna na jednotlivých územích obcí s rozšířenou působností další ordinace pro dospělé a popřípadě i pro dětí a dorost. V rámci kraje by pak měla být zajištěna minimálně jedna stomatologická ordinace APP.

            Konkrétní podoba sítě ordinací APP v kraji bude ještě předmětem finálního jednání s obcemi a lékaři. Vymezí ji následné uzavření příslušných smluv. Vzhledem k tomu, že  konkrétní organizace této péče bude v každé oblasti kraje rozdílná, budou brány v úvahu místní specifika a v průběhu roku se situace může měnit.

 

 

Text článku „Zákon o pohotovostech je špatný“:

Ústí nad Labem - Ústecký kraj chce předložit nový zákon, který by jasně definoval, kdo je odpovědný za lékařské pohotovosti. Podle hejtmana Jiřího Šulce je současná úprava nevyhovující.

            "Vůbec v ní není definováno, kdo za lékařskou pohotovost odpovídá a kdo ji bude platit," tvrdí. Nyní je praxe taková, že pojišťovny zastávají názor, že lékaři pohotovosti mají hrazeny v lékařských výkonech a kapitačních platbách. Lékaři tvrdí, že nikoli. Rozdíl musí hradit kraj, jinak lékaři odmítají sloužit. Příští rok má kraj na to vyčleněno přes 19 milionů korun. Doufá, že mu vypomohou i města.

            Platit tuto službu ale v budoucnu nechce. "Návrh zákona vypracují naši odborníci a pak jej předložíme ministerstvu zdravotnictví. Pokud neuspějeme, pokusíme se jej dát jako zákonodárnou iniciativu zastupitelstva do sněmovny," řekl Šulc.

            Zákon z dílny kraje by lékařům přikazoval, aby se o své nemocné pacienty starali i o víkendu a v noci a pojišťovnám, aby tuto službu dostatečně hradily. "Například na Teplicku vzniká sdružení lékařů, které chce samo zajistit služby u svých pacientů. To je cesta, jak by se lékaři při pohotovostech střídali a péče byla zajištěna," tvrdí radníZděnekLavička.

 

 

Vydala: Mgr. Romana Konečná, tisková mluvčí Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 754, mobil 603 192 631

e-mail: konecna.r@kr-ustecky.cz

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 10.12.2003 / 10.12.2003 | Zveřejnit od-do: 10.12.2003-10.1.2004
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém