Orientační nabídka


 

Vyjádření k článkům "V Mostě a Litoměřicích si nyní nelze koupit místenku na autobus" a "Nelze koupit jízdenky"

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Vyšlo v ČTK dne 19.2.2007 (autor Pavel Szirotný) a v Denících dne 20.2.2007 (autor L.Stínil, ČTK)
 

 
 

Vyjádření k článkům „V Mostě a Litoměřicích si nyní nelze koupit místenku na autobus“ a „Nelze koupit jízdenky“

Vyšlo v ČTK dne 19.2.2007 (autor Pavel Szirotný) a v Denících dne 20.2.2007 (autor L.Stínil, ČTK)

 

Vyjádření:

Možnosti nákupu místenek k dálkovým spojům v regionu není možné spojovat s tzv. podzimní autobusovou krizí, vyvolanou nikoli Ústeckým krajem, ale postupem někdejšího dominantního dopravce v regionu, Dopravním podnikem Ústeckého kraje a.s. (DPÚK) v průběhu roku 2006.

Formulace: „…Důvodem je loňský spor krajského úřadu s Dopravním podnikem Ústeckého kraje, kterému kraj odmítl proplatit vykazovanou ztrátu z osobní dopravy ve výši 315 milionů korun,“ ve zprávě ČTK tedy neodpovídá skutečnosti. Ústecký kraj nepřistoupil na požadavky DPÚK v průběhu vyjednávání o uzavření dodatku smlouvy o závazku veřejné služby na rok 2006, v němž dopravce požadoval, oproti roku 2005, navýšení dotace o cca 131 milionů korun podle odborných odhadů (viz. tisková zpráva). Loňskou „krizi“ v autobusové dopravě vyvolal naopak dopravce DPÚK, když v srpnu nezákonně přerušil na několik dnů provoz více než 2100 spojů. Neoprávněnost jeho počínání v srpnu 2006 ostatně potvrdil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který DPÚK za zneužití dominantního postavení na trhu vyměřil pokutu ve výši 700 tisíc korun.  

            Stejně tak podtitulek „Autobusová krize v kraji není vyřešena, je další problém“ k

článku „Nelze koupit jízdenky“ v Denících z 20. 2. 2007 neodpovídá reálnému stavu. Ústecký kraj a jeho krajský úřad se v průběhu léta a podzimu roku 2006 vypořádávaly s důsledky nezákonného postupu DPÚK. Do dvou měsíců byl výpadek spojů DPÚK nahrazen autobusovou dopravou nasmlouvanou krajem. V současné době je veřejná linková autobusová doprava v závazku veřejné služby v kraji zajišťována dopravci, kteří s krajem buď uzavřeli smlouvy na dobu osmi let nebo dopravci, kteří působí, opět na základě smlouvy s Ústeckým krajem v oblastech, v nichž je nyní koncesní řízení na uzavření „osmileté“ smlouvy vyhlášeno. Autor článku, zpochybňujícího kvalitu práce představitelů Ústeckého kraje a také pracovníků krajského úřadu, vykonané pro zmírnění a vyřešení následků nezákonných rozhodnutí DPÚK a jejich dopadu na cestující, navíc nenabídl čtenářům vyjádření Ústeckého kraje, jenž by mohlo problematiku přiblížit. Přináší pouze citaci mluvčího dopravce, tj. firmy, která tuto službu určenou cestujícím nyní omezuje.

Prodej tzv. místenky v dálkovém autobusovém spoji je ryze komerční službou a je na uvážení dopravců, zda a v jaké podobě ji cestující veřejnosti nabídnou. Dálkové spoje nejsou zahrnuty v závazku veřejné služby a nejsou součástí základní dopravní obslužnosti, v níž prokazatelnou ztrátu dopravcům hradí kraje. Ústecký kraj nebo Krajský úřad Ústeckého kraje nezasahují dopravcům do stanovování cen jízdného a také jim nenařizují, jaké komerční služby by měli v regionu nabízet. Můžeme pouze předpokládat, že i tuto službu postupně zavede, když ji postupně přestává provozovat někdejší dominantní autobusový dopravce DPÚK, některá z dopravních firem, které v regionu provozují nebo budou provozovat veřejnou autobusovou linkovou dopravu do roku 2014 na základě smlouvy uzavřené s Ústeckým krajem.

 

 

Připravil: František Janačík, kancelář hejtmana Ústeckého kraje

oddělení tiskových informací

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 788

janacik.f@kr-ustecky.cz

 

Původní text:

V Mostě a Litoměřicích si nyní nelze koupit místenku na autobus

    Ústí nad Labem 19. února (ČTK) - Ve dvou někdejších okresních městech Ústeckého kraje, v Mostě a Litoměřicích, si nyní cestují nemohou zakoupit místenku na autobus. Důvodem je loňský spor krajského úřadu s Dopravním podnikem Ústeckého kraje, kterému kraj odmítl proplatit vykazovanou ztrátu z osobní dopravy ve výši 315 milionů korun. Krajský úřad tehdejšímu dominantnímu dopravci vypověděl smlouvu a zajistil dočasnou náhradní dopravu. DPÚK postupně zrušil většinu předprodejních kanceláří a noví dopravci je ve dvou případech zatím nenahradili.

     Mluvčí DPÚK Marek Ženkl ČTK oznámil že firma zachová pouze předprodejní místa v Lounech a Teplicích. "V době, kdy jsme zajišťovali základní dopravní obslužnost v kraji, byla tato služba sice dobrovolnou, ale z našeho pohledu automatickou součástí služeb všech našich informačních kanceláří. Poté, co nás kraj odstavil, byla většina kanceláří zrušena a nyní by měla být provozována novými dopravci," dodal Ženkl. Kromě obou velkých měst bude terminál nadále v provozu i v Bílině, kde DPÚK provozuje městskou hromadnou dopravu.

     V Ústí nad Labem budou krátce v provozu dva terminály místenkového systému AMSBUS. Kromě DPÚK, který jeho činnost ukončí k 28. únoru, startuje i předprodej v informační kanceláři nového regionálního dopravce, firmy ZDAR. V Děčíně a Chomutově provozují místenkový předprodej již několik let tamní dopravní podniky, takže pro cestující se nic nemění. Chomutovský dopravní podnik provozuje předprodejní kancelář i v sousedním Jirkově.

     Na litoměřickém autobusovém nádraží otevřel svoji kancelář nový dopravce, ČSAD Slaný. Podle vedoucího autobusové dopravy Rostislava Noska bude předprodej spuštěn v nejbližší době. "Přesné datum nevíme, momentálně čekáme na připojení internetu a poté musí pracovnice absolvovat zaškolení. Každopádně máme zájem, aby to bylo co nejdříve," řekl Nosek. ČSAD Slaný plánuje zřídit kancelář s předprodejem také v Roudnici nad Labem.

     Bez možnosti zakoupení místenky jsou v současné době také obyvatelé téměř sedmdesátitisícového Mostu. Podle vedoucího odboru dopravy mosteckého magistrátu Jiřího Mysíka je majitelem autobusového nádraží DPÚK, který zde informační kancelář i předprodej zrušil a nikdo jiný dosud službu nepřevzal.

    Jeden z regionálních dopravců, Autobusy Kavka, prozatím nabízí prodej místenek pouze pro své tři dálkové linky do Prahy a Plzně. Zřízení předprodejní kanceláře AMSBUS neplánuje v nejbližší době ani Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova. Podle ředitele Milana Dundra bude jasněji po vyhlášení výsledků zbývajících koncesních řízení na nové dopravce vyhlášených minulý týden Ústeckým krajem. "Vítězné firmy získají osmileté smlouvy na zajišťování základní dopravní obslužnosti a není vyloučeno, že se některá z nich rozhodne předprodejní kancelář zřídit," řekl ČTK Dundr.

     Systém AMSBUS provozuje společnost ČSAD SVT Praha a podle obchodního ředitele Jana Kotíka není otevření předprodejní kanceláře nijak nákladné. "Kromě vhodných prostor je zapotřebí pouze počítač s připojením na internet a tiskárnou. Nahrání programu a jednodenní zaškolení obsluhy provádíme velmi operativně. Pokud má někdo o předprodej zájem, může ho mít za pár dní," řekl Kotík.

     AMSBUS je předprodejní, rezervační a dispečerský systém pro autobusovou dopravu, který má síť prodejních kanceláří v Česku a na Slovensku. Jeho prostřednictvím je nyní možné zakoupit místenku a jízdenku na více než 3000 vnitrostátních i mezinárodních spojů 250 autobusových dopravců. Služeb systému využijí ročně přibližně dva miliony zákazníků.

    Pavel Szirotný fcz 

 

 

Nelze koupit jízdenky

 

 

 

Autobusová krize v kraji není vyřešena, je další problém

 

Ústecký kraj – S dalšími komplikacemi se musí vypořádat lidé, kteří v kraji cestují autobusy. V Mostě a Litoměřicích si totiž nemají možnost koupit místenky na autobus.

Dopravní podnik, který ještě loni zajišťoval v kraji autobusovou dopravu a jemuž kraj vypověděl smlouvu, totiž postupně zrušil většinu předprodejních kanceláří a noví dopravci, které hejtmanství postupně vybírá v koncesních řízeních, je v těchto městech zatím nenahradili.

Dopravní podnik zachoval předprodejní místa v Lounech a Teplicích.

„Tato služba byla sice dobrovolnou, ale z našeho pohledu automatickou součástí služeb všech našich informačních kanceláří. Poté, co nás kraj odstavil, byla většina kanceláří zrušena a nyní by měla být provozována novými dopravci,“ uvedl mluvčí dopravního podniku Marek Ženkl. Nemožnost koupit si místenky je jen dalším problémem vleklé autobusové krize. Poté, co loni v srpnu doprava zkolabovala, kraj narychlo sehnal nové dopravce, ale zmatkům nezabránil. Na některých linkách jezdily například dva spoje za sebou. Lidé se také špatně dostávají k informacím, kdy a odkud jim jede jejich autobus – informační centra dopravního podniku jim totiž o spojích své konkurence informace nepodávají.

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 20.2.2007 / 20.2.2007 | Zveřejnit od-do: 20.2.2007-20.3.2007
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém