Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Vyjádření k ukončení nájmu Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
 

 
 

Vyjádření k ukončení nájmu Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem v přízemních prostorách budovy Krajského úřadu Ústeckého kraje

Zpracováno pro DNES, ČTK dne 9.12.2002

            Stávající provozovatel galerie - Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o.p.s. -  má od Ústeckého kraje pronajaty nebytové prostory na základě smlouvy o pronájmu do 31.12. 2002. Tuto smlouvu oba subjekty uzavřely v září letošního roku. Uzavření smlouvy předcházelo výběrové řízení, do něhož se však provozovatel galerie v řádném termínu vůbec nepřihlásil!

            Kraj zveřejnil záměr pronajmout nebytové prostory v přízemí budovy, v níž sídlí krajský úřad, inzerátem v denním tisku, na úřední desce a na svých webových stránkách v srpnu 2002. Záměr pronájmu byl oznámen standardním postupem. Důvodem toho byl fakt, že se změnil majitel budovy a vzhledem k této skutečnosti bylo nutné uzavřít nové nájemní smlouvy. Na tento inzerát zareagovali pouze nájemci restaurace Slovanka-Rubín, s.r.o., a XEROCO, s.r.o.  S těmi byla následně po schválení Radou Ústeckého kraje uzavřena smlouva o pronájmu – oba zmínění nájemci tedy zůstali v prostorách, kde doposud podnikali. Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o.p.s., o prostory neprojevila zájem, proto byl tento nebytový prostor po uzavření výběrového řízení veden jako volný, do něhož bude hledán nový nájemce a tento záměr znovu zveřejnilo. Protože Ústecký kraj intenzivně řešil otázku využití maximálně efektivního využití volných prostor pro úředníky delimitované po zrušení okresních úřadů k 1.1.2003, stal se i smluvně nezajištěný prostor Galerie Emily Filly místem, které začalo figurovat v jednáních.

            Na druhý záměr o pronájmu zbývajícího nebytového prostoru v přízemí budovy Krajského úřadu Ústeckého kraje reagovali tři zájemci, nyní se přihlásil i stávající nájemce galerie. Rada Ústeckého kraje se touto otázkou velmi zevrubně zabývala, byla však vzhledem k již dalším jednáním o využití tohoto prostoru schopna pouze kompromisu - dát dosavadnímu provozovateli Galerie Emila Filly  možnost dokončit připravené projekty. Toto rozhodnutí považuji za vstřícné a v tomto duchu také byla smlouva s provozovatelem galerie uzavřena. „Významné je i ekonomické hledisko – i když si je rada vědoma významu a přínosu výstavní galerie, rozhodla se zohlednit také tento faktor,“ uvedl člen rady Josef Benda. Ústecký kraj se tedy rozhodl pronajmout od 1.1. 2003 tyto prostory České pojišťovně a.s.

            Podle dostupných informací počítá s prostory pro Galerii Emila Filly Magistrát města Ústí nad Labem při rekonstrukci bývalé ústecké hlavní pošty. Rada Ústeckého kraje doufá, že Galerie Emila Filly najde v nejbližší době nové vhodné prostory pro svůj provoz a bude nadále úspěšně pokračovat ve své přínosné práci.

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 9.12.2002 / 9.12.2002 | Zveřejnit od-do: 9.12.2002-9.3.2003

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém