Orientační nabídka


 

Vyjádření náměstka hejtmana Stanislava Rybáka k vystoupení ředitele Nemocnice Žatec

logo ÚK
Vyjádření náměstka hejtmana se týká vystoupení ředitele Nemocnice Žatec, o.p.s. týkajícího se výjezdové základy Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje v Žatci na jednání Zastupitelstva města Žatec dne 19. 8. 2015
Tisková zpráva ze dne 22. srpna 2015
 

 
 

Než budu konkrétně reagovat na některé výroky pana Čestmíra Nováka ohledně záchranné služby v Žatci, je dobré představit aktuální situaci Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje (dále ZZS) na okrese Louny. V současné době jsou na Lounsku tři výjezdové základny ZZS : v Podbořanech, v Žatci a v Lounech. Na všech stanovištích jsou posádky s lékařem i bez lékaře. Je pravdou, že od září nebudou jezdit z výjezdové základny ZZS v Žatci posádky s lékařem. ZZS je bohužel nucena z personálních důvodů pro nedostatek lékařů na okrese Louny pozastavit činnost jedné posádky rychlé lékařské pomoci.

Nastává samozřejmě otázka, proč je k tomuto kroku přistoupeno, jak to, že se nepodařilo lékaře zajistit, a zda bude tento stav trvalý? Na to není jednoduché odpovědět. Pokrytí kraje výjezdovými základnami ZZS je dáno Plánem pokrytí území Ústeckého kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby - aktualizace 2015 vycházejícím ze zákona o zdravotnické záchranné službě. Plán hovoří o rozmístění výjezdových základen tak, aby ZZS byla schopna zasáhnout na místě události do 20 minut. V tomto nedochází k žádné změně. Odchodem 2 kmenových lékařů (1x důchodový věk) však není ZZS schopna pokrýt provoz posádky RLP. Spolu s Ústeckým krajem hledala ZZS ÚK možná řešení situace, v prvé řadě hledáním lékařů. Oslovena byla řada lékařů osobně, např. i lékaři z Prahy a okolí, bohužel bez úspěchu. Posádku RLP musí tvořit lékař se specializací, a proto nelze ani využít mladých lékařů „po škole“. Pokud se situace v lékařském personálu ZZS kdykoli v budoucnu zlepší, jistě se obnoví posádky RLP v Žatci.

V rámci tvorby a aktualizace plánu plošného pokrytí jsou používány mapové modely výpočtu dostupnosti. Okres Louny je brán jako celek. Pro omezení RLP v Žatci jasně hovoří mapy dostupnosti. Při porovnání dopadů omezení RLP v Žatci nebo v Lounech jasně vychází, že např. omezení RLP v Lounech má mnohem negativnější dopady na celé území lounského okresu (mimo limit dostupnosti bílá, šedá a červenorůžová zóna / žlutá 20 minut / zelená 18 minut), než omezení posádky RLP v Žatci. V zákonných lhůtách zůstává lékař v posádce ZZS dostupný na celém území okresu.

A jak se tedy bude postupovat ve vážných případech, kdy je lékař nutný, kdy jde o minuty?  Postupy využití výjezdových skupin ZZS jsou dány jednotnými pravidly. V Ústeckém kraji je řada výjezdových základen, kde jsou posádky výhradně se záchranářem. V případě, kdy je indikován výjezd posádky s lékařem, vyjíždí obě posádky (místně příslušná posádka se záchranářem a geograficky nejblíže dostupná posádka s lékařem) souběžně. Záchranářský personál je vysoce erudovaný pro svoji práci, v případě kdy jde o minuty (resuscitace apod.) zahajuje běžné záchranné postupy, lékař je vždy dle potřeby metodicky na telefonu a souběžně na místo dojíždí s mírným zpožděním. Navíc také platí, že u indikovaných případů na místě zasahuje lékař v posádce letecké záchranné služby (např. dolet ze základny v Ústí nad Labem k zásahu v centru Žatec je 13 minut).

Platí tedy, že při indikovaném výjezdu na Žatecku pro posádku s lékařem bude na místo události vyslána posádka s lékařem. Na místo však dorazí vždy nejbližší posádka bez lékaře, s vysoce erudovaným záchranářským týmem a lékař s několikaminutovým zpožděním dojede k pacientovi za ním.

K vystoupení Ing. Čestmíra Nováka na Zastupitelstvu města Žatec dne 19. 8. 2015.

Není možné, že výše popsaná situace bude mít „dost výrazný dopad na funkčnost nemocnice a negativní dopad na hospodářský výsledek nemocnice.“ Na nemocnici to bude mít vliv minimální nebo téměř žádný. Představa, že bude ke všem případům jezdit pouze posádka bez lékaře je zcestná.

Navíc o tom jasně hovoří statistiky ZZS. Za první pololetí t.r. je průměrně do nemocnice Žatec na všechna oddělení nemocnice předáváno ZZS z celého Lounského okresu v pracovních dnech výjezdovými skupinami RLP 2,8 pacientů (od 0 do max. 7 pacientů za 24 hodin) a o víkendech 3,2 pacientů (od 0 do max. 7 pacientů za 24 hodin). Dále výjezdovými skupinami RZP ze všech tří stanovišť celého okresu průměrně 8 pacientů (od 0 do max. 15 pacientů za 24 hodin). Pokud se výrazně nezhorší zdravotní stav obyvatel na Lounsku, budou tato čísla stejná. K předpokládanému navýšení by mohlo dojít pouze v případě některých pacientů, kteří doposud byli ošetřeni posádkou RLP a ponecháni na místě (za 1. pololetí 2015 to bylo 81 pacientů – tj. průměrně 0,45 pacienta za den - tento počet však může být snížen o pacienty, kteří posádce RZP odmítnou ošetření v nemocnici a výjezdová skupina je na základě jejich svobodného rozhodnutí ponechává na místě ošetření). V případě předpokladu, že by všichni tito pacienti byli převezeni do nemocnice Žatec, by bylo možné počítat s nárůstem počtu o 1 ošetřeného pacienta v nemocnici navíc za dva dny.

Těžko si tedy lze představit, že toto navýšení pacientů zhorší hospodaření nemocnice natolik, že si vyžádá dodatečné náklady ve výši 5 mil. Kč. I dnes se lékaři nemocnice v Žatci starají o příjem pacientů, změnou na ZZS nedojde ani k podstatnému navýšení počtů pacientů ani ke změně jejich struktury, nepředpokládáme tedy, že by změnou mělo dojít k jakémukoli přenášení zátěže na nemocnici Žatec. Dochází spíše k opaku (omezování pohotovostí, omezování či rušení odd. v nemocnicích, dočasné uzavírání odd. v nemocnicích), aniž by o tom byla včas informována ZZS , která je naopak na provozu nemocnic závislá.

Ve svém vystoupení hovoří také o porušení garance postavení nemocnice v Žatci v síti akutní lůžkové péče Ústeckého kraje. Postavení nemocnice Žatec není tímto nijak dotčeno. Nadále bude přijímat od ZZS shodnou skupinu pacientů.

Od výše uvedeného se odvíjí i neinformovanost nemocnice a jejího zakladatele. Není pravda, že se to ředitel nemocnice dozvěděl „non lege artis“ – pojem non lege artis z medicínského hlediska znamená „postupy medicínský neověřené, ty, které nejsou dle aktuálních nejnovějších vědeckých poznatků, zastaralé nebo méně účinné (či až případně nebezpečné)“. S vedením nemocnice Žatec o personální problematice ZZS a s žádostí o výpomoc lékaři zaměstnanými v nemocnici Žatec jednal ředitel ZZS ÚK. Výpomoc byla ředitelem Novákem přislíbena a k osobnímu jednání s vytipovanými lékaři byl ředitelem ZZS ÚK pověřen vedoucí lékař výjezdové základy v Žatci. Dle jeho sdělení, a na základě osobních jednání s lékaři nemocnice Žatec, byl zájem a ochota těchto lékařů minimální, takřka nulový. Vzhledem k minimálnímu předpokládanému vlivu na provoz nemocnice nebylo kromě jednání o personálních posilách třeba toto opatření s nemocnicí projednávat.

Požadavky na sekundární transporty budou ZZS nadále realizovány, velká většina z nich je stejně realizována až u stabilizovaných pacientů a tím v režimu RZP, ostatní zabezpečí ZZS z ostatních geograficky blízkých základen a tak by to nemělo mít žádný dopad na hospodaření žatecké nemocnice.

Šlo by jistě polemizovat s řadou jeho dalších slov, ale to bychom se víceméně opakovali.

Stav výjezdových skupin (okres Louny) do 31.8.2015

Louny…………. 1x RLP 24 hodin, 1 x RZP 24 hodin, 1 x RZP 12 hodin (denní vč. So a Ne)

Žatec……….…. 1 x RLP 24 hodin, 1 x RZP 24 hodin

Podbořany…. 1 x RLP 24 hodin, 1 x RZP 12 hodin (denní vč. So a Ne)

Přehled výjezdových skupin (okres Louny) od 1.9.2015

Louny…………. 1x RLP 24 hodin, 1 x RZP 24 hodin, 1 x RZP 12 hodin (denní vč. So a Ne)

Žatec……….…. 2 x RZP 24 hodin

Podbořany…..1 x RLP 24 hodin, 1 x RZP 24 hodin

01
 

 

 
Zodpovídá: Ing. Lucie Dosedělová
Vytvořeno / změněno: 23.8.2015 / 23.8.2015 | Účinnost od-do: 23.8.2015-23.9.2015
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém