Orientační nabídka


 

Vyplňování Listu o prohlídce zemřelého (LPZ)

ÚZIS
21. prosince 2015, s platností od 1.1.2016 byla vydána ve Sbírce zákonů č. 364/2015 Sb., částka 155 novela vyhlášky č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého).
Obsah formuláře je uveden v příloze vyhlášky, předávání LPZ by mělo být v maximální možné míře elektronizováno.
 

 
 

Obsah formuláře je uveden v příloze vyhlášky, předávání LPZ  by mělo být v maximální možné míře elektronizováno.

Byla vytvořena elektronická šablona formuláře, obsahující položky vymezené přílohou zákona, která umožňuje vyplnění všech částí Listu, jejich kontrolu, elektronické předání vyplněného Listu předepsaným adresátům, ale i tisk prázdného formuláře či formuláře vyplněného elektronicky.

Předávání dat elektronickou cestou je možné také formou datových dávek ve formátu .xml z informačních systémů zdravotnických zařízení odevzdávaných prostřednictvím webové aplikace a datového portálu ÚZIS ČR. Úpravy provedené v rámci novely vyhlášky č. 297/2012 Sb. nemění již existující datové rozhraní pro předání dat LPZ elektronickou cestou.

Upozornění:
Poskytovatele zdravotních služeb, kteří se rozhodnou na základě novely vyhlášky č. 297/2012 Sb., o Listu o prohlídce zemřelého, předávat do ÚZIS List o prohlídce zemřelého v listinné podobě upozorňujeme, že používání verze tiskopisu podle původní vyhlášky č. 297/2012 Sb., bude akceptováno pouze do 31. ledna 2016. Po tomto termínu bude hlášení všech úmrtí vyžadováno na tiskopise podle vzoru uvedeného v novele vyhlášky č. 297/2012 Sb.

Související závazné předpisy

 
Zodpovídá: Ing. Petr Severa
Vytvořeno / změněno: 6.1.2016 / 6.1.2016
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies