Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Rozvoj kraje

 

Výroční konference Central Europe Vídeň 2014

 
 

 
 

Ve dnech 1. - 2. 7. 2014 se konala jako každý rok Výroční konference Central Europe.

Oficiálně byla zahájena starostou města Vídně p. Michaelem Häuplem.

Následovalo zhodnocení programu p. Johannesem Hahnem – evropským komisařem pro regionální rozvoj. V Programu CE se realizovalo 124 projektů. Účastnilo se ho více než 1200 partnerů z 8 zemí střední Evropy. Hlavním cílem programu bylo poznání a navázání spolupráce s partnery z jiných zemí, snaha řešit stejné problémy podobným způsobem a výměna zkušeností.

Dopolednímu programu zcela dominovala přednáška politologa a historika Jacquese Rupnika. Byla zaměřena na historické, ekonomické a politické souvislosti střední Evropy. Došel k závěru, že jsou velké rozdíly mezi „východní“ a „západní“ části střední Evropy. Tyto rozdíly vycházejí právě z historických souvislostí vývoje tohoto území. Míní, že je velmi těžké najít jednotný přístup k řešení problémů na celém území. Z každé země se však dají využít dobré zkušenosti při řešení problémů v jiných zemích. Týká se zejména životního prostředí a vzdělávání. Nicméně i při sestavování projektů a projektových týmů je třeba pamatovat na to, že území není stejnorodé, i lidé vyrůstali v různých podmínkách a že pro každé území jsou jiné priority. O to větší je úspěch, když partneři skutečně začnou spolupracovat a podaří se některé problémy skutečně vyřešit.

Odpoledne bylo jednání v sekcích. Sekce byly rozděleny podle jednotlivých prioritních os. V sekci životní prostředí Lead partner projektu TAB vyhodnotil náš projekt. Ústecký kraj v rámci projektu získal informace k řešení problematiky ochrany ovzduší v jiných zemích, dále byla zpracována rozptylová studie pro Ústecký kraj, kterou mohou využívat města v celém území a měla by sloužit zejména územnímu plánování.

Druhý den 2.7.2014 proběhla Úvodní konference k novému programu na roky 2014 – 2020. Program je již sestaven. V současné době ho podepsala většina vlád. Ještě se čeká na Maďarsko. Poté bude program odeslán do Bruselu Evropské komisi ke schválení. Rozpočet programu je 231,8 mil. EUR. Počítá se, že budou cca 3 výzvy. První byla vyhlášená neoficiálně, oficiálně bude na podzim letošního roku. Rozpočet je 80 mil. EUR. Bylo schváleno, že z ERDF bude hrazeno 85 % nákladů (platí pro vybrané země včetně ČR). Doporučený rozpočet celého projektu je 1 – 5 mil. EUR. Musí se zúčastnit min. 3 partneři ze 3 zemí, doporučuje se 8 až 12 partnerů.

Garanti jednotlivých prioritních os seznámili účastníky s obsahem a opatřeními v jednotlivých prioritních osách i s předpokládanými projekty, jak by měly být zaměřené. Prioritní osy jsou zaměřené na Inovace, Životní prostředí, Přírodní a kulturní dědictví a Dopravu. Zároveň byl otevřen veletrh projektů a projektových partnerů, kde bylo možné seznámit se s návrhy projektů a pohovořit s navrhovateli, případně získat kontakty k jednotlivým navrhovatelům v případě zájmu přidat se do řešení některých vybraných projektů.

 

A takhle byl ztvárněn projekt TAB komiksovým kreslířem na konferenci:

 

TAB

 
Zodpovídá: Ing. Anna Lehká
Vytvořeno / změněno: 24.7.2014 / 24.7.2014

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 

Tematická nabídka: Rozvoj kraje

Přeskočit nabídku
 

Informace v patě

Garant sekce:Ing. Jan Kadraba

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém