Orientační nabídka


 

Vyrozumění pro žadatele o kotlíkovou dotaci

logo ÚK
Rada Ústeckého kraje schválila dotace na výměnu nových kotlů žadatelům, jejichž žádosti byly řádně zaregistrovány a kladně posouzeny z hlediska formální správnosti, úplnosti a to v souladu s podmínkami programu. Částka 30 milionů korun byla vyčerpána za devět dní. O přiznání dotace budou úspěšní žadatelé vyrozuměni písemnou formou společně s výzvou k předložení potřebných dokladů k podpisu smlouvy.
Tisková zpráva ze dne 14. července 2014
 

 
 

Do 5. výzvy Společného programu na podporu výměny kotlů mezi Českou republikou – Ministerstvem životního prostředí a Ústeckým krajem bylo celkem podáno 614 žádostí. Příjem žádostí byl zahájen 12.května 2014 a ukončen 22. května 2014, kdy došlo k předčasnému vyčerpání celkové alokované částky 30 milionů korun.

 

Celkem 303 přijatých žádostí bylo předáno k další administraci Státnímu fondu životního prostředí České republiky.  Zbylých  311 žádostí zkontroloval odbor životního prostředí a zemědělství. Ty žádosti, které odporovaly podmínkám dotačního programu, byly z další administrace vyřazeny. Celkový počet Ústeckým krajem registrovaných a tedy i akceptovaných žádostí ke dni 9. 7. 2014 je 292, 8 žádostí bylo vyřazeno. Do přehledu není zahrnuto zbývajících 11 žádostí, které slouží jako náhradníci.

Dotace bude poskytována maximálně ve výši 15 000 – 60 000 Kč dle zvoleného typu kotle a bude poskytována v souladu se Zásadami Fondu životního prostředí Ústeckého kraje.

 

Informace pro úspěšné žadatele budou zveřejněny na internetových stránkách Ústeckého kraje, Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí České republiky. Úspěšní příjemci teď budou mít od obdržení rozhodnutí 9 měsíců na likvidaci starého kotle, koupi a instalaci nového kotle a předložení kompletních dokladů ke kontrole před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Po podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran obdrží žadatel do 30 dnů dotaci na svůj účet.

 
Zodpovídá: Ing. Lucie Dosedělová
Vytvořeno / změněno: 14.7.2014 / 14.7.2014 | Účinnost od-do: 14.7.2014-14.8.2014
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Média - OMK
 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém