Orientační nabídka


 

Výsledky statistického šetření za sezónu 2014

graf
Dotazníkové šetření slouží pro monitorování podnětů návštěvníků Ústeckého kraje, především v marketingové oblasti. Výsledky šetření jsou dále uplatňovány pro marketingové rozhodování na úrovni lokalit, měst, destinací i Krajského úřadu. V období 2014 byl dotazník přístupný ve 43 turistických informačních centrech a 36 dalších subjektech cestovního ruchu.
 

 
 

        Výsledky šetření vypovídají o rozhodování návštěvníka cestovního ruchu na území měst a lokalit. Výsledná data by se mohli stát základem pro marketingové rozhodování veřejných i soukromých subjektůch v odvětví cestovního ruchu. 

             Počet dotazníků poskytnutý sběratelským místům byl odhadnut podle návštěvnosti lokalit a celé šetření bylo koordinováno oddělením cestovního ruchu krajského úřadu Ústeckého kraje. 

         Při závěrečném vyhodnocení došlo k přepočítání výsledků společně s rokem 2013 tak, aby došlo k zpřesnění výsledků za jednotlivé lokality.

       Naším cílem je vytvořit jednotnou metodiku sběru statistických dat pro subjekty cestovního ruchu v Ústeckém kraji, takovým způsobem, aby byli výsledky porovnatelné za jednotlivé lokality. Na tomto šetření jsme spolupracovali s Českým statistickým úřadem a výsledky z oblasti marketingu by tak měli vhodně doplnit data právě ČSÚ. 

             Tímto děkujeme všem zúčastněným za spolupráci a těšíme se na pokračování v příští sezóně.


Ústecký kraj


počet přenocování dle ORP za roky 2012, 2013

ORP

2012

2013

Teplice

292 766

276 716

Děčín

154 667

149 460

Ústí nad Labem

102 660

108 914

Kadaň

110 078

108 229

Chomutov

96 553

96 425

Litoměřice

85 307

80 027

Rumburk

52 215

70 647

Roudnice

62 792

56 600

Most

44 580

47 340

Litvínov

39 889

42 381

Varnsdorf

35 334

41 294

Louny

29 985

31 118

Žatec

13 998

30 522

Podbořany

16 954

16 704

Lovosice

14 055

15 718

Bílina

9 979

9 750

Celkem

1 163 824

1 183 858

ČSU: monitoring dat/Ústecký kraj


Struktura návštěvníků v letech 2013, 2014

graf


Zdroj: Systém monitoringu návštěvnosti – Czech tourism


Struktura zahraničních návštěvníků v letech 2013, 2014

graf

Zdroj: Systém monitoringu návštěvnosti – Czech tourism (počet respondentů: 39 169)Dolní Poohří


Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních (rok 2012, 2013)

ORP

2012

2013

Louny

29 985

31 118

Žatec

13 998

30 522

Podbořany

16 954

16 704

Kadaň

110 078

108 229

celkem

173 027

188 586

Zdroj: Český statistický úřad


Struktura návštěvníků v hromadných ubytovacích zařízeních od 1.1.2013 do 31.12.2013

graf


Zdroj: Systém monitoringu návštěvnosti – Czech tourism (počet respondentů: 18 097)


Struktura návštěvníků v hromadných ubytovacích zařízeních od 1.1.2014 do 31.12.2014¨

grafZdroj: Systém monitoringu návštěvnosti – Czech tourism (počet respondentů: 22 696)


Struktura zahraničních návštěvníků (rok 2013, 2014)

graf


Zdroj: Systém monitoringu návštěvnosti – Czech tourism (počet respondentů: 3 193)


Dolní Poohří

 

počet dotazovaných celkem:

2068

 

 

1. Za kolik lidí dotazníky vyplňujete ?

 

2. Na jak dlouho tu jste/chystáte být ?

 

 

 

dospělých

1408

týden a více

8%

4 a více dnů

13%

dětí (do 15 let)

270

projíždím přes ÚK

9%

víkend

20%

 

 

1 den bez přenocování

51%

 

 

3. Jaké jste věkové kategorie/ s kým jste přijeli ?

 

 

 

 

mladí lidé do 26 let

19%

navštěvníci s dětmi školního věku

15%

senioři nad 60 let

18%

rodina s dětmi předškolního věku

9%

návštěvníci produktivního věku do 59 let

40%

 

 

4. Co Vás inspirovalo k návštěvě našeho kraje ?

 

 

 

 

webové stránky

20%

doporučení od známých

35%

něco jiného

32%

média (TV, tisk, propagační materiály…)

9%

veletrh cestovního ruchu

4%

 

 

5. Jaký je účel Vaší návštěvy ?

 

 

 

 

 

návštěva památek a historie

42%

návštěva kulturní , sportovní či vzdělávací akce

5%

nákupy a služby v kraji

1%

přiroda a venkov

19%

gastronomie a zábava

5%

jiný důvod

2%

aktivní turistika a sport

11%

práce, konference či služební cesta

2%

 

 

zdraví a lázeňství

4%

návštěva příbuzných nebo známých

9%

 

 

6. Kolikrát jste již navštívili náš kraj ?

 

 

 

 

 

poprvé

19%

jednou až třikrát

22%

vícekrát

59%

7. Kde se nachází vaše bydliště ?

 

 

 

 

 

Ústecký kraj

39%

Moravskoslezký kraj

4%

Královéhradecký kraj

2%

Středočeský kraj

15%

Jihomoravský kraj

3%

Zlínský kraj

2%

Liberecký kraj

10%

Plzeňský kraj

3%

Olomoucký

2%

Hlavní město Praha

8%

Jihočeský kraj

3%

Karlovarský kraj

2%

Kraj Vysočina

4%

Pardubický kraj

3%

 

 České Švýcarsko


Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních (rok 2012, 2013)

ORP

2012

2012

Děčín

154 667

149 460

Rumburk

52 215

70 647

Varnsdorf

35 334

41 294

celkem

242 216

261 401

Zdroj: Český statistický úřad


Struktura návštěvníků v hromadných ubytovacích zařízeních od 1.1.2013 do 31.12.2013

graf

Zdroj: Systém monitoringu návštěvnosti – Czech tourism (počet respondentů: 43 937)


Struktura návštěvníků v hromadných ubytovacích zařízeních od 1.1.2014 do 31.12.2014

graf

Zdroj: Systém monitoringu návštěvnosti – Czech tourism (počet respondentů: 50 612)


Struktura zahraničních návštěvníků (rok 2013, 2014)

grafZdroj: Systém monitoringu návštěvnosti – Czech tourism (počet respondentů: 8 989)


České Švýcarsko

 

počet dotazovaných celkem:

5085

 

 

1. Za kolik lidí dotazníky vyplňujete ?

 

2. Na jak dlouho tu jste/chystáte být ?

 

 

 

dospělých

2294

týden a více

22%

4 a více dnů

31%

dětí (do 15 let)

876

projíždím přes ÚK

2%

víkend

32%

 

 

1 den bez přenocování

12%

 

 

3. Jaké jste věkové kategorie/ s kým jste přijeli ?

 

 

 

 

mladí lidé do 26 let

14%

navštěvníci s dětmi školního věku

21%

senioři nad 60 let

15%

rodina s dětmi předškolního věku

10%

návštěvníci produktivního věku do 59 let

39%

 

 

4. Co Vás inspirovalo k návštěvě našeho kraje ?

 

 

 

 

webové stránky

25%

doporučení od známých

32%

něco jiného

30%

média (TV, tisk, propagační materiály…)

12%

veletrh cestovního ruchu

2%

 

 

5. Jaký je účel Vaší návštěvy ?

 

 

 

 

 

návštěva památek a historie

28%

návštěva kulturní , sportovní či vzdělávací akce

4%

nákupy a služby v kraji

1%

přiroda a venkov

30%

gastronomie a zábava

7%

jiný důvod

2%

aktivní turistika a sport

20%

práce, konference či služební cesta

1%

 

 

zdraví a lázeňství

2%

návštěva příbuzných nebo známých

5%

 

 

6. Kolikrát jste již navštívili náš kraj ?

 

 

 

 

 

poprvé

37%

jednou až třikrát

27%

vícekrát

36%

7. Kde se nachází vaše bydliště ?

 

 

 

 

 

Ústecký kraj

26%

Jihočeský kraj

5%

Kraj Vysočina

3%

Středočeský kraj

18%

Plzeňský kraj

5%

Olomoucký

3%

Hlavní město Praha

12%

Jihomoravský kraj

5%

Karlovarský kraj

3%

Moravskoslezký kraj

7%

Pardubický kraj

4%

Královéhradecký kraj

2%

Liberecký kraj

6%

Zlínský kraj

4%

 

 Krušné hory


Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních (rok 2012, 2013)

ORP

2012

2013

Chomutov

96 553

96 425

Litvínov

39 889

42 381

Most

44 580

47 340

Bílina

9 979

9 750

Teplice

292 766

276 716

celkem

483 767

472 612

Zdroj: Český statistický úřad


Struktura návštěvníků v hromadných ubytovacích zařízeních od 1.1.2013 do 31.12.2013

graf


Zdroj: Systém monitoringu návštěvnosti – Czech tourism (počet respondentů: 11 739)


Struktura návštěvníků v hromadných ubytovacích zařízeních od 1.1.2014 do 31.12.2014

graf


Zdroj: Systém monitoringu návštěvnosti – Czech tourism (počet respondentů: 16 802


Struktura zahraničních návštěvníků (rok 2013, 2014)

graf


Zdroj: Systém monitoringu návštěvnosti – Czech tourism (počet respondentů: 1 241)


Krušné hory

 

počet dotazovaných celkem:

1917

 

 

1. Za kolik lidí dotazníky vyplňujete ?

 

2. Na jak dlouho tu jste/chystáte být ?

 

 

 

dospělých

1162

týden a více

8%

4 a více dnů

15%

dětí (do 15 let)

405

projíždím přes ÚK

3%

víkend

23%

 

 

1 den bez přenocování

51%

 

 

3. Jaké jste věkové kategorie/ s kým jste přijeli ?

 

 

 

 

mladí lidé do 26 let

18%

navštěvníci s dětmi školního věku

14%

senioři nad 60 let

14%

rodina s dětmi předškolního věku

13%

návštěvníci produktivního věku do 59 let

38%

 

 

4. Co Vás inspirovalo k návštěvě našeho kraje ?

 

 

 

 

webové stránky

21%

doporučení od známých

29%

něco jiného

26%

média (TV, tisk, propagační materiály…)

20%

veletrh cestovního ruchu

4%

 

 

5. Jaký je účel Vaší návštěvy ?

 

 

 

 

 

návštěva památek a historie

33%

návštěva kulturní , sportovní či vzdělávací akce

10%

nákupy a služby v kraji

3%

přiroda a venkov

24%

gastronomie a zábava

3%

jiný důvod

6%

aktivní turistika a sport

18%

práce, konference či služební cesta

3%

 

 

zdraví a lázeňství

4%

návštěva příbuzných nebo známých

5%

 

 

6. Kolikrát jste již navštívili náš kraj ?

 

 

 

 

 

poprvé

29%

jednou až třikrát

23%

vícekrát

50%

7. Kde se nachází vaše bydliště ?

 

 

 

 

 

Ústecký kraj

41%

Pardubický kraj

4%

Karlovarský kraj

3%

Středočeský kraj

12%

Kraj Vysočina

3%

Moravskoslezký kraj

2%

Hlavní město Praha

11%

Liberecký kraj

3%

Olomoucký

2%

Plzeňský kraj

6%

Jihočeský kraj

3%

Zlínský kraj

2%

Královéhradecký kraj

5%

Jihomoravský kraj

3%

 

 České středohoří


Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních (rok 2012, 2013)

ORP

2012

2013

Litoměřice

85 307

80 027

Lovosice

14 055

15 718

Roudnice

62 792

56 600

Ústí nad Labem

102 660

108 914

celkem

264 814

261 259

Zdroj: Český statistický úřad


Struktura návštěvníků v hromadných ubytovacích zařízeních od 1.1.2013 do 31.12.2013

graf


Zdroj: Systém monitoringu návštěvnosti – Czech tourism (počet respondentů: 184 726)


Struktura návštěvníků v hromadných ubytovacích zařízeních od 1.1.2014 do 31.12.2014

graf


Zdroj: Systém monitoringu návštěvnosti – Czech tourism (počet respondentů: 94 182)


Struktura zahraničních návštěvníků (rok 2013, 2014)

graf

Zdroj: Systém monitoringu návštěvnosti – Czech tourism (počet respondentů: 18 746)


České středohoří

 

počet dotazovaných celkem:

3738

 

 

 

1. Za kolik lidí dotazníky vyplňujete ?

 

2. Na jak dlouho tu jste/chystáte být ?

 

 

 

 

dospělých

2464

týden a více

14%

4 a více dnů

18%

dětí (do 15 let)

557

projíždím přes ÚK

7%

víkend

18%

 

 

1 den bez přenocování

43%

 

 

3. Jaké jste věkové kategorie/ s kým jste přijeli ?

 

 

 

 

mladí lidé do 26 let

16%

navštěvníci s dětmi školního věku

19%

senioři nad 60 let

15%

rodina s dětmi předškolního věku

15%

návštěvníci produktivního věku do 59 let

36%

 

 

4. Co Vás inspirovalo k návštěvě našeho kraje ?

 

 

 

 

webové stránky

14%

doporučení od známých

30%

něco jiného

41%

média (TV, tisk, propagační materiály…)

12%

veletrh cestovního ruchu

3%

 

 

5. Jaký je účel Vaší návštěvy ?

 

 

 

 

 

návštěva památek a historie

35%

návštěva kulturní , sportovní či vzdělávací akce

4%

nákupy a služby v kraji

2%

přiroda a venkov

21%

gastronomie a zábava

3%

jiný důvod

3%

aktivní turistika a sport

25%

práce, konference či služební cesta

3%

 

 

zdraví a lázeňství

1%

návštěva příbuzných nebo známých

5%

 

 

6. Kolikrát jste již navštívili náš kraj ?

 

 

 

 

 

poprvé

27%

jednou až třikrát

24%

vícekrát

49%

7. Kde se nachází vaše bydliště ?

 

 

 

 

 

Ústecký kraj

36%

Moravskoslezký kraj

4%

Královéhradecký kraj

2%

Středočeský kraj

18%

Jihomoravský kraj

4%

Kraj Vysočina

2%

Hlavní město Praha

11%

Plzeňský kraj

3%

Olomoucký

2%

Liberecký kraj

8%

Pardubický kraj

3%

Zlínský kraj

1%

Jihočeský kraj

4%

Karlovarský kraj

3%

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Tomáš Růžek
Vytvořeno / změněno: 18.2.2015 / 18.2.2015
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém