Orientační nabídka


 

Vysokorychlostní trať (VRT)

 
 
 
mapa Rychlých spojení
Na tomto místě naleznete informace týkající se přípravy nového železničního spojení Praha - Drážďany z pohledu Ústeckého kraje.
Dosud platné Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR ÚK) v roce 2011 vymezily koridor pro umístění VRT Praha – hranice ČR/SRN na základě návrhů první studie z r. 2005 jako územní rezervu. V této původní koncepci z r. 2005 nebylo uvažováno s žádným terminálem pro osobní dopravu, který by řešil regulérní přestup na konvenční trať a navazující napojení krajského města Ústí nad Labem pro osobní dopravu.Oproti původní koncepci nejrychlejšího spojení velkých sídelních aglomerací Praha – Drážďany – Berlín pro osobní dopravu, které zcela míjelo Ústí nad Labem, se v navazujících studiích a hodnoceních postupně vyvíjel odborný názor na celkovou koncepci rozvoje dopravního kolejového systému a obsluhy sídelních center ve spojení Praha - Drážďany.
To vyústilo ve schválení Programu rozvoje rychlých železničních spojení spojení v ČR Vládou ČR, kterým se zahájilo vyhledávání nové trasy rychlého železničního spojení v úseku Praha - Drážďany.
 
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Územní plánování a stavební řád > Vysokorychlostní trať (VRT)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém