Orientační nabídka


 

Vývoj programu na pomoc krušnohorským smrkům

smrk
V pondělí 13. dubna se sešel Ladislav Drlý, radní pro oblast investic, majetku a ekonomiky a Monika Zeman, zástupkyně ředitele KÚÚK pro výkon přenesené působnosti, s Josefem Frýdlem z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti a ředitelem Městských lesů Chomutov Petrem Markesem. Předmětem jednání se stal projekt výsadby resistentního smrku ztepilého v Krušných horách.
 

 
 

 

Stěžejním záměrem vzájemné spolupráce pracovníků lesnického provozu a lesnického výzkumu je návrat části genofondu krušnohorského smrku. Nově zahajovaný výzkumný projekt navazuje na výzkumné aktivity realizované při řešení této problematiky v oblasti Krušných hor v předchozím období. Jedním z cílů je založení čtyř výzkumných ověřovacích ploch (o velikosti 0,5 ha), na kterých budou periodicky ověřovány vegetativně reprodukované varianty řízkovanců rezistentních forem krušnohorského smrku. V rámci koordinačních snah projektu bude realizována i publikační činnost, která bude obsahovat jak metodiku vlastních pěstitelských snah, tak výsledky aktivit projektu.

Výzkumné využití vegetativních variant rezistentního krušnohorského smrku při obnově lesa na lokalitách lesních hospodářských celků v Krušných horách je realizováno pod správou dalších účastníků a uživatelů projektu, konkrétně organizací Městské lesy Chomutov, Lesy města Jirkova, Lesy Jáchymov a Městské lesy Klášterec nad Ohří, včetně dalších aktivit, zahrnujících rovněž analýzy DNA, které by měly přispět k návratu části původního genofondu smrku do jeho přirozených stanovištních podmínek.

Lesy Krušných hor byly ve druhé polovině minulého století poškozeny zejména kyselými emisemi (imisní kalamita nejvýrazněji kulminovala v období 1978 až 1985) a nejvíce zasažené lokality byly osázeny smrkem pichlavým, který byl doporučován jako porost odolný emisím. Po dobu zhruba třiceti let to skutečně znamenalo efektivní obnovu lesních porostů než byly napadeny a poškozeny houbou kloubnatkou smrkovou a stromy začaly hynout.

Přestože smrk pichlavý splnil svoji funkci jako náhradní dřevina, je nyní třeba intenzivněji začít s obnovou lesa smrkem ztepilým a dalšími dřevinami, například s bukem, jeřábem a javorem.

 

O činnosti Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti na http://www.vulhm.cz/

smrk
Radní pro oblast investic Ladislav Drlý

smrk
Petr Markes, ředitel Městkých lesů Chomutov, zástupkyně ředitele KÚÚK pro výkon přenesené působnosti Monika Zeman, Josef Frýdl z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti

 

 
Zodpovídá: Mgr. Markéta Voleníková
Vytvořeno / změněno: 17.4.2015 / 17.4.2015 | Účinnost od-do: 13.4.2015-13.5.2015
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém