Orientační nabídka


 

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček vyzývá k předložení návrhů na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2016

 

 
 
Návrh na udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje může předložit občan, skupiny občanů, právnické osoby se sídlem na území Ústeckého kraje a jiné subjekty působící na území kraje, a to v těchto kategoriích:
  • regionální rozvoj,
  • sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života,
  • věda a výzkum,
  • kultura,
  • sport.

Návrhy je možné písemně zasílat Zastupitelstvu Ústeckého kraje do 28. února 2017 na adresu:

Odbor kancelář hejtmana
Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 ÚSTÍ NAD LABEM

nebo doručit osobně přímo do podatelny Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Návrhy včetně příloh posílejte doporučeně poštou. I v případě osobního doručení na obálku nezapomeňte připsat: Neotvírat – Návrh na Cenu hejtmana Ústeckého kraje.

V návrhu odůvodněte, proč by daná osoba/skupina osob měla být vyznamenána. Zašlete veškeré dokumenty, které podpoří Váš návrh – např.: životopis, výčet činností či zásluh, novinové články o činech či zásluhách, publikační přehled, atp. Připojte kontaktní údaje na navrhovanou osobu/skupinu osob.

Společně s Návrhem na ocenění zašlete Prohlášení o bezúhonnosti nominovaného a jeho Souhlas s nominací. Veškeré příslušné formuláře jsou k dispozici ke stažení níže.

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Zimová
Vytvořeno / změněno: 30.11.2016 / 30.11.2016
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém