Orientační nabídka


 

Výzva k zasílání žádostí úspěšných ZŠ o dotaci z rozvojového programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2015/2016 – Excelence základních škol 2016

 

 
 

Od 1. července do 9. září 2016 mají školy, jejichž žáci byli úspěšní v bodovaných soutěžích Excelence ZŠ možnost zažádat MŠMT o dotaci, a to prostřednictvím „Žádosti o dotaci z rozvojového programu Excelence základních škol“. Žádost si vygenerují z elektronického systému na adrese: http://excelence.msmt.cz/ a podepsanou statutárním zástupcem ji zašlou na adresu: MŠMT, odbor pro mládež, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1. Na poštovním razítku je akceptováno nejzazší datum 9. září 2016. Upozorňujeme žadatele, že na žádosti s pozdějším datem nebude brán zřetel.

Poskytnuté finanční prostředky z tohoto programu jsou určeny na odměny pedagogů podílejících se na odborné přípravě žáka, který byl v tomto programu ohodnocen body za výsledky v soutěži.

Odkaz na webové stránky MŠMT:

http://www.msmt.cz/mladez/vyzva-k-zasilani-zadosti-uspesnych-zs-o-dotaci-z-rozvojoveho


 
Zodpovídá: Bc. Pavel Kucler
Vytvořeno / změněno: 1.9.2016 / 1.9.2016
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies