Orientační nabídka


 

Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky se opět setkaly s velkým zájmem účastníků

V rámci projektu „Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji“ se počátkem března uskutečnily jedny z posledních vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky. Ve dnech 6. a 7. března proběhly v Knihovně Ústeckého kraje semináře pro asistenty pedagoga, již tradičně pod vedením ředitelky Speciální školy a Praktické školy Ústí nad Labem Martiny Brhelové.
Tisková zpráva ze dne 14. března 2023
PIT
 

 
 
Hlavním tématem seminářů byla diferencovaná a tandemová výuka s důrazem na to, jak může asistent pedagoga tyto postupy podpořit a efektivně na nich participovat. Stejně jako v předchozím období se akce setkaly s velkým zájmem účastníků. Seminářů se zúčastnilo celkem 78 asistentů pedagoga.

Poslední pedagogické dny realizované v rámci projektu se uskutečnily 9. března v Chomutově ve školní restauraci Václavka. Oblíbená lektorka a odbornice Alena Beranová v rámci této akce seznámila pedagogy, asistenty pedagoga i řídící pracovníky škol s problematikou a možnostmi využití podpůrných opatření v práci pedagoga. Po skončení přednáškové části měli účastníci možnost s lektorkou individuálně konzultovat konkrétní problémy, s  nimiž se ve své pedagogické praxi potýkají. 24 pedagogických pracovníků tak využilo možnost získat nové zajímavé informace z oboru, sdílet své zkušenosti s kolegy a konzultovat je s odborníkem.

Všechny vzdělávací akce i ostatní aktivity a výstupy projektu byly zaměřeny na zvýšení kvality vzdělávání v Ústeckém kraji s důrazem na vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, včetně žáků nadaných, propojení vzdělávání s trhem práce a řešení problematiky předčasných odchodů ze vzdělávání.

„Koncepční řešení všech těchto aspektů vzdělávání je jedním z důležitých předpokladů pro úspěšnou transformaci a budoucí rozvoj našeho regionu,“ potvrdila důležitost těchto vzdělávacích akcí krajská radní Iva Dvořáková, která má v gesci mimo jiné přípravu a realizaci projektů.

Projekt „Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji“ je realizován odborem podpory podnikání, inovací a transformace ve spolupráci s odborem školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Bližší informace o projektu jsou dostupné na webu Regionální stálé konference Ústeckého kraje: https://rskuk.cz/podpora-uspesnosti-ve-vzdelavani-v-usteckem-kraji-uk-ikap-b2.

Úspěšné semináře pro pedagogické pracovníky jsou podpořeny Evropskou unií
Úspěšné semináře pro pedagogické pracovníky jsou podpořeny Evropskou unií

 

Projekt „Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji“ (ÚK IKAP B2)
Projekt „Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji“ (ÚK IKAP B2)

 

Projekt „Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji“ (ÚK IKAP B2)

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 
 

 
Zodpovídá: Ing. Martin Volf
Vytvořeno / změněno: 14.3.2023 / 14.3.2023
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém