Orientační nabídka


 

Webový portál České školní inspekce pomůže s výběrem školy

csi
Česká školní inspekce nabízí rodičům využít možnosti nového informačního systému s názvem InspIS PORTÁL. Stačí vyplnit jednoduchý formulář a systém vygeneruje přehled všech dostupných škol, které odpovídají zadaným požadavkům, doplněný navíc také o inspekční zprávy.
 

 
 

InspIS PORTÁL na jednom místě shromažďuje užitečné a co možná nejkomplexnější informace o všech školách, kte­ré jsou zapsané ve školském rejstříku. Od mateřských škol až po konzervatoře a vyšší odborné školy, od škol veřejných přes školy soukromé a církevní. Základní podmínkou vyhledá­vání je vyplnit do přednastaveného formuláře „druh školy“ a místopisně upřesnit kraj, město/obec, případně ulici. Sys­tém však umožňuje využívat i pokročilé filtry, které lze navíc libovolně kombinovat (např. velikost školy, bezbariérový pří­stup, dopravní dostupnost, roční školné, výuka cizích jazyků nebo přítomnost specialistů). Kromě základních informací o škole, jako je adresa, kontakty či odkaz na webové stránky školy, je zobrazena také charakteristika školy, včetně posky­tovaného vzdělání, a další zajímavé dokumenty související se vzděláváním, jako jsou např. školní vzdělávací programy, výroční zprávy školy, rozvrhy hodin apod.

Za údaje uvedené v systému ručí školy, které je do něj také samy zadávají, a to na základě dobrovolno­ti. Vždy tedy záleží na tom, jak pečlivě a zodpovědně k zadávání údajů do systému InspIS PORTÁL ředitelky a ředitelé konkrétních škol přistoupí. Správně a úpl­ně vyplněné položky systému InspIS PORTÁL by měly být dobrou vizitkou každé školy s cílem poskytovat ve­řejnosti co nejúplnější informace. Aby systém poskyto­val rodičům a žákům co nejúplnější informace, je tře­ba, aby se do něj zapojilo co nejvíce škol. To podporuje i ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek, který ředitelky a ředitele škol vyzval, aby údaje za svá zařízení do systému zadali. V současné době je v systému vyplněno téměř 1 400 profilů.

InspIS PORTÁL byl oficiálně spuštěn v říjnu 2014. Jde o jeden z modulů rodiny inspekčních infor­mačních systémů (InspIS), které Česká školní inspekce vyvinula v rámci projektu Národní systém in­spekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES). Mezi další systémy, které Česká školní inspekce nabízí školám zdarma k využití, patří například moduly InspIS SET - testovací aplikace a InspIS ŠVP – systém pro práci se školními vzdělávacími programy. Podrobnosti jsou k dispozici na webových stránkách České školní inspekce.

 Vstup do systému: https://portal.csicr.cz

Zdroj: ČŠI

 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř
Vytvořeno / změněno: 9.1.2015 / 9.1.2015
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém