Orientační nabídka


 

Workshop Dny lidové architektury

 

Odkazy


 
 

Rádi bychom Vás pozvali na kulturní workshop s názvem "Dny lidové architektury", který pořádáme v rámci evropského projektu Za společným dědictvím na kole i pěšky v pátek 23. září 2022 od 9:30 hodin v Navrátilově sále v Novém Boru.

Wir möchten Sie zu einem Kulturworkshop "Tage der Volksarchitektur" einladen, den wir im Rahmen des europäischen Projekts Radeln und Wandern zu gemeinsamen Erbe am Freitag, den 23. September 2022 ab 9:30 Uhr in der Navrátil-Halle in Nový Bor veranstalten.

V rámci workshopu budou prezentovány odborné přednášky na téma lidové architektury a podstávkových domů a proběhne také procházka městem s praktickými ukázkami jednotlivých objektů.  

Der Workshop umfasst Fachvorträge zum Thema Volksarchitektur und Umgebindehäuser sowie einen Stadtspaziergang mit praktischen Vorführungen einzelner Objekte. 

Časový harmonogram workshopu:

Zeitplan für den Workshop:

 

09:30       Příjezd a přivítání účastníků
10:00       Oficiální zahájení workshopu a úvodní slovo
10:10       1. Přednáška na téma: Podstávkový dům – světové kulturní dědictví UNESCO?
                Přednášející: Sven Rüdiger
                2. Přednáška na téma: Dokumentace podstávkových domů. 
                Přednášející: Mgr. Filip Mágr

11:10      Přestávka, coffee break

11:30      3. Přednáška na téma: Obnova podstávkových domů na příkladech v severních Čechách. 
               Přednášející: Ing. Tomáš Efler
               4. Přednáška na téma: Využití podstávkových domů pro rozvoj cestovního ruchu.
               Přednášející: Mgr. Filip Mágr

12:30      Oběd formou teplého rautu

13:15       Kulturní program s hudebním vystoupením
14:00       Komentovaná procházka Novým Borem s ukázkami podstávkových domů.
                Provází: Bc. Markéta Chumlenová
15:00       Prohlídka nově zrekonstruovaného historického a památkově chráněného objektu
                a sídla Informačního centra v Kalinově ulici č. 106 v Novém Boru

 

09:30       Ankunft und Begrüßung der Teilnehmer
10:00       Offizielle Eröffnung des Workshops und Eröffnungsansprache
10:10       1. Vortrag über: Das Umgebindehaus - UNESCO-Weltkulturerbe?
                Sprecher: Sven Rüdiger
                2. Vortrag über: Dokumentation der Umgebindehäuser.
                Sprecher: Mgr. Filip Mágr

11:10       Pause, Kaffeepause

11:30       3. Vortrag über: Renovierung von Nebengebäuden an Beispielen in Nordböhmen.
                Sprecher: Ing. Tomáš Efler
                4. Vortrag über: Die Nutzung von unterstaatlichen Häusern für die Tourismusentwicklung.
                Sprecher: Mgr. Filip Mágr

12:30       Mittagessen in Form eines warmen Buffets

13:15       Kulturprogramm mit Musikproduktion
14:00       Geführter Spaziergang durch Nový Bor mit Beispielen die UmgebindeHäuser.
                Sprecher: Bc. Markéta Chumlenová
15:00       Besichtigung des neu rekonstruierten historischen und denkmalgeschützten Gebäudes
                und des Informationszentrums in  der Kalinova-Straße Nr. 106 in Nový Bor

Celý workshop bude tlumočen do německého a českého jazyka.
Der gesamte Workshop wird ins Deutsche und Tschechische gedolmetscht.

Kapacita workshopu je omezená. Prosíme tedy o potvrzení účasti a to nejpozději do 1. září 2022 na email vendula.vaclavska@kraj-lbc.cz

Die Kapazität des Workshops ist begrenzt. Bitte bestätigen Sie Ihre Teilnahme bis spätestens zum 1. September 2022 - vendula.vaclavska@kraj-lbc.cz

 

Odkazy

 
Zodpovídá: RNDr. Eva Poslová
Vytvořeno / změněno: 25.8.2022 / 25.8.2022
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies