Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Z čeho hejtman Šulc usuzuje, že Hyundai nepostaví svoji továrnu u Žatce kvůli absenci čtyřproudé silnici?

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
 
Odpověď pro Český rozhlas sever (David Hertl)
 

 
 

ODPOVĚĎ NA DOTAZ ČRo ze dne  27.11.2003 (David Hertl)

 

Dotaz (v původním znění):

Zaznamenal jsem vyjádření hejtmana Šulce k rozhodnutí firmy Hyundai. Tedy myslím, že novináři už si zvykli, že pan hejtman si občas nevidí do úst, ale přesto bych si dovolil dvě otázky - můžete je (nebo raději pan hejtman) zodpovědět?

1. Z čeho hejtman Šulc usuzuje, že Hyundai nepostaví svoji továrnu u Žatce kvůli absenci čtyřproudé silnice? V důvodech, které firma uvedla, se hovoří o málo výhodných inevstičních pobídkách v ČR a drahé pracovní síle...

 

2. Považuje pan hejtman za únosné, aby z peněz daňových poplatníků byly stomilionovými částkami podporovány práce v průmyslové zóně, když není znám konečný investor? Pokud se nemýlím, ministerstvo průmyslu v dotačních podmínkách na podporu průmyslových zón nyní striktně vyžaduje, aby města, která žádají o podporu svých zón, měla investory, jinak dotace nedostanou. Proč hejtman nekritizuje toto nehospodárné nakládání s penězi?

 

Odpověď hejtmana Ústeckého kraje J. Šulce:

Ad 1. Absence čtyřproudé silnice je obecným konstatováním problémů kolem žatecké zóny, které vycházejí z kontextu jednání vedených s různými zájemci o ni. Konkrétní důvody společnosti Hyundai uvedla ve svém prohlášení pro tisk agentura CzechInvest jasně. Nebyl důvod je opakovat, ostatně kraji nebylo odmítnutí investice zvlášť adresováno a tlumočila nám je právě zmíněná agentura; v souvislosti s dosud neúspěšným obsazením zóny Triangle je však nutné připomenout i kontext a znovu připomenout, že oživení zóny a zájem potencionálních investorů jsou závislé na mnoha faktorech – na daňových podmínkách, na slušném dopravním spojení, na přípravě  zóny samotné…

 

Ad 2. Nejedná se o nehospodárné nakládání s penězi. Zajistit likvidaci škod, které vznikly na území, kterému dnes říkáme budoucí strategická průmyslová zóna Triangle, za období, kdy byl jeho vlastníkem stát, není nehospodárné nakládání s penězi, ale prosté plnění běžné povinnosti vlastníka, byť vlastníka původního.

Navíc je velký rozdíl mezi městskými průmyslovými zónami o ploše několika desítek hektarů, které vznikají velmi často bez jakékoliv odborné, ekonomické nebo i technické rozvahy (studie proveditelnosti se socioekonomickými souvislostmi) a strategickou průmyslovou zónou o ploše 360 ha, jejíž přípravu odsouhlasila celá vláda formou vládního usnesení. Pro tyto zóny, které jsou v celé České republice pouze tři (Kolín, Nošovice a Žatec), byly zpracovány velmi podrobné vyhodnocovací studie a byly vybrány pro zajištění prioritních cílů hospodářské politiky státu. Investice do nich jsou tedy podrobně plánovány a řízeny.

Uvolňování prostředků státního rozpočtu či na něj navázaných programů ministerstva průmyslu a obchodu (realizovaných agenturou CzechInvest) se řídí velmi přísnými pravidly, která jsou volně přístupná na internetové stránce CzechInvestu a podle kterých je pouze v případě strategické průmyslové zóny možno financovat některé činnosti v předstihu. Jedná se ale jen o některé činnosti, zejména takové, které by se musely realizovat pro jakéhokoliv investora. V případě zóny Triangle to jsou pouze náklady na odstranění nepoužitelných vojenských objektů (demolice) a provedení sanací kontaminovaných zemin a podzemní vody v důsledku „hospodaření“ armády ČR s leteckými pohonnými hmotami na ploše bývalého vojenského letiště Žatec, dnes průmyslové zóny Triangle.

 

 

 

 

 

Vydala: Mgr. Romana Konečná, tisková mluvčí Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 754, mobil 603 192 631

e-mail: konecna.r@kr-ustecky.cz

 

 

 

 

 
Zodpovídá: administrátor
Vytvořeno / změněno: 2.12.2003 / 2.12.2003 | Zveřejnit od-do: 2.12.2003-2.1.2004

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém