Orientační nabídka


 

Z Fondu hejtmanky chodníky i kulturní festival

znak
Ústecký kraj nabízí pro zájemce možnost získat dotaci z řady rozvojových dotačních programů a fondů (je jich na dvě desítky), které pokrývají celou škálu činností a oblastí od ochrany přírody přes podporu kultury a památkové péče po stipendia a příspěvky na dojíždění pro studenty.
 

 
 

Pro zabezpečení akcí a činností, které nelze podpořit z jiných dotačních titulů Ústeckého kraje, se poskytují příspěvky ve formě dotace z Fondu hejtmanky (FH). Poskytování těchto prostředků probíhá dle současně platných Zásad pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu hejtmanky Ústeckého kraje.

Z Fondu hejtmanky ÚK jsou poskytovány dotace širokému spektru žadatelů, a to jak obcím a městům, tak i občanským sdružením, obecně prospěšným společnostem, apod. na různé aktivity v rámci celého kraje, které lze považovat za významné a přínosné pro Ústecký kraj.

Mezi podpořenými projekty jsou jak velké investiční projekty, tak i drobné akce zaměřené na podporu veřejných kulturních akcí, podporu hendikepovaných sportovců, dětských sportovních aktivit, opravy školek či zařízení v majetku obcí.

K investičním projektům podpořeným z FH v roce 2011 patří výstavba chodníků včetně bezbariérových úprav v Radonicích (dotace 3 573 732 Kč), realizace dětského hřiště s mnoha herními prvky v Hoštce (716 376 Kč), vestavba herny do mateřské školy ve Slavětíně (931 000 Kč) nebo třeba instalace plošiny na speciální škole pro mentálně postižené v Ústí nad Labem.

Velkou oblastí, která je často podporována z FH, je kulturní a společenský život v kraji. Mezi poskytnutými dotacemi v letošním roce lze najít akce jako Noc kostelů organizovanou Biskupstvím litoměřickým, Národní zahájení Dnů evropského dědictví v ČR, Mezinárodní folklórní festival České středohoří, pravidelné celoroční Severočeské farmářské trhy či Festival zakázané hudby Terezín, nad kterým přebírá hejtmanka Jana Vaňhová pravidelně záštitu spolu s prezidentem republiky.

Bohužel není v možnostech kraje pokrýt všechny žádosti o příspěvek, které obdrží, protože finanční kapacita Fondu je omezená. Pro ilustraci uvádíme stručnou statistiku z posledních dvou let:

 

            2010                                         2011

            počet    fin. objem                      počet    fin. objem

přijaté žádosti               380       168 852 205 Kč             362       141 802 246 Kč

poskytnuté dotace         103         30 064 500 Kč            131         49 522 057 Kč

 

Žádosti o příspěvek z FH přijímá a administrativně zpracovává odbor strategie, přípravy a realizace projektů, který je správcem Fondu hejtmanky ÚK. Tento odbor také poskytuje konzultace při přípravě žádosti, realizaci projektů i zpracování závěrečné zprávy a vyúčtování. Postup při podávání žádosti, jejím vyhodnocení, případném přidělení dotace a závěrečném vyúčtování je zcela transparentní a řízený Zásadami pro poskytování účelových finančních prostředků v rámci Fondu hejtmanky Ústeckého kraje. Žádosti posuzuje pracovní skupina hejtmanky Ústeckého kraje, její doporučení následně projednává a o poskytnutí či neposkytnutí dotace rozhoduje Rada Ústeckého kraje, resp. Zastupitelstvo Ústeckého kraje. Dotace ve většině případů tvoří max. 70% z celkových nákladů, rada či zastupitelstvo však může schválit podíl dotace až do výše 100%. Vyúčtování musí být nakonec předloženo opět na odbor strategie, přípravy a realizace projektů, a to do tří měsíců od ukončení projektu.

Podrobnější informace k Fondu jsou k dispozici na webu ÚK na adrese

http://www.krustecky.cz/granty.asp

 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř
Vytvořeno / změněno: 11.10.2011 / 11.10.2011
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém