Orientační nabídka


 

Z valné hromady Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje

rr
V pátek 24. června se uskutečnila na Krajském úřadu Ústeckého kraje řádná valná hromada akciové společnosti Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje (RRA), jejímž majoritním akcionářem se 73 procenty akcií je Ústecký kraj. Na valné hromadě kraj zastupoval hejtman Oldřich Bubeníček. Akciová společnost má 18 akcionářů, kteří reprezentují města Ústeckého kraje a okresní hospodářské komory.
 

 
 

„Práce regionální rozvojové agentury si cením, protože pomáhá se zpracováním projektů a získávání eurodotací subjektům v rámci Ústeckého kraje. Proto je také kraj rozhodujícím akcionářem RRA,“ komentoval postavení agentury hejtman Oldřich Bubeníček.

Jednání valné hromady řídil předseda představenstva Zbyněk Pěnka, přítomen byl i předseda dozorčí rady RRA Jiří Mann, generální ředitel RRA Jan Kučera a další členové orgánů akciové společnosti.

Řádná valná hromada RRA schválila zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2015 a stavu jejího majetku a vzala na vědomí stanovisko dozorčí rady k řádné auditované účetní závěrce za rok 2015 včetně výroku auditora bez výhrad.

Valná hromada pak schválila řádnou auditovanou účetní závěrku společnosti za rok 2015 a způsob úhrady ztráty, která činila 1,129 milionu korun. Úhrada bude účetně řešena v rámci nerozděleného zisku z minulých let.

Hlavním předmětem činnosti RRA je pomoc a podpora žadatelům o eurodotace při zpracování jejich projektů a realizace vlastních projektů v rámci ROP Severozápad.

rr

rr

rr
Zleva: Zuzana Bařtipánová, místostarostka města Bílina, Zdeňka Hamousová, starostka Žatce a hejtman Oldřich Bubeníček v plénu jednání valné hromady RRA

 

rr

rr

 

 

 
Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř
Vytvořeno / změněno: 24.6.2016 / 24.6.2016
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém