Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Média

 

Začalo spalování kalů, krajský úřad uskutečnil kontrolu

 
1
Čížkovická cementárna Lafarge zahájila v tomto týdnu spalování vytěžených ostravských kalů, tedy paliva geobal. Při té příležitosti proběhlo v cementárně šetření odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje. Kontrolovalo se dodržování integrovaného povolení a provozního řádu ve vztahu s nakládáním s geobalem. V průběhu šetření nebyly zjištěny žádné nedostatky.
 

 
 

Tisková zpráva z 13. března 2012

 

Úředníci krajského úřadu, specialisté na ovzduší a integrované povolení, si v cementárně prohlédli halu, kde je geobal skladován, také způsob nakládání s ním a jeho přimíchávání do palivového mixu. Toho se v kalcinátoru denně spálí 80 tun. V plně automatizované hale jsou materiály na přípravu palivového mixu skladovány odděleně. V průběhu návštěvy došlo také přímo k návozu geobalu ze skládky CELIO, a to ve dvou uzavřených kontejnerech.

 

Pro spoluspalování mixu v kalcinátoru musí být dosahovaná teplota nejméně 850 °C, běžně teploty přesahují 1000°C, což zajišťuje dokonalé bezodpadové spalování. Tyto údaje se spolu s kontinuálními hodnotami emisního měření kontrolují na velíně cementárny. Dosažené hodnoty jsou plně v souladu s emisními limity v platném integrovaném povolení vydaném ve shodě s evropskou legislativou. Nakonec došlo i na porovnání analýz, které má cementárna k dispozici od dodavatele geobalu i z vlastních rozborů. Výsledky splňují kvalitativní požadavky uvedenými ve schváleném provozním řádu.

 

Kontroly krajského úřadu zaměřené na plnění integrovaného povolení a provozního řádu budou v cementárně pokračovat. Krajský úřad kromě toho zítra zahájí pravidelné čtvrtletní kontroly na skládce CELIO, kde vybraná akreditovaná laboratoř odebere první vzorky k analýzám.

 

Připravila:

Mgr. Magdalena Hanáčková, tisková mluvčí

odbor kanceláře hejtmana Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

tel. 475 657 726

mob. 737 203 666

hanackova.m@kr-ustecky.cz

 

1
Jan Špaček, ředitel pro alternativní paliva a ekologii Lafarge Cement, ukazuje paliva připravená do palivového mixu

2
Geobal v uzavřených kontejnerech

3
Velín celé cementárny

4
Ing. Antošová z krajského úřadu prochází s Ing. Votavou protokoly z laboratorních analýz a porovnává je s hodnotami v provozním řádu.

 

 

 
Zodpovídá: Mgr. Magdalena Hanáčková
Vytvořeno / změněno: 13.3.2012 / 13.3.2012

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém