Orientační nabídka


 

Žáci se ještě mohou hlásit na studium do Německa

K dnešnímu datu mimo interval pro zveřejnění na webu.
Pirna gymnázium
Dodatečné výběrové řízení pro zájemce o nástup do 10. ročníku česko-německého studia vypsalo vedení Gymnázia F. Schillera v Pirně. Termín pro přihlášení je pátek 22. ledna 2016.
Tisková zpráva ze dne 12. ledna 2016
 

 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oznamuje, že se uvolnila stipendijní studijní místa pro české žáky/žákyně ke studiu v 10. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-saského projektu realizovaného na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně.

O přijetí do 10. ročníku se mohou ucházet žáci/žákyně, kteří/které ve školním roce 2015/16 navštěvují 5. ročník osmiletého gymnázia nebo 3. ročník šestiletého gymnázia. Nezbytnou podmínkou pro přijetí je výborná znalost německého jazyka a anglického jazyka.

Přihlášky ke studiu prosím zasílejte co nejdříve, je však nutné doručit je nejpozději do 22. ledna 2016 na adresu: Friedrich-Schiller-Gymnasium, Dr. Tomáš Křenek, Seminarstr. 3, D-01796 Pirna.

V přihlášce je nutné uvést: jméno, příjmení, datum narození, bydliště uchazeče/uchazečky a rodičů (zákonných zástupců) včetně telefonního/e-mailového spojení, dále adresu školy, kterou žák/žákyně navštěvuje, spolu s kopiemi vysvědčení za poslední klasifikační období. Zájemci/zájemkyně budou pozváni vedením Gymnázia Friedricha Schillera k pohovoru, během něhož prokáží znalost německého, anglického jazyka a  matematiky.

Předpokládaný nástup ke studiu: 22. února 2016. Další informace o dvojnárodnostním bilingvním studiu může poskytnout český studijní koordinátor, dr. Tomáš Křenek: tel: (+49) 0 35 01 / 78 15 75, e-mail: krenek.schillergymnasium@pirna.info. K dispozici jsou rovněž na: www.schillergymnasium-pirna.de.

 
Zodpovídá: Bc. Vít Hnízdil
Vytvořeno / změněno: 12.1.2016 / 12.1.2016 | Zveřejnit od-do: 12.1.2016-11.2.2016
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém