Orientační nabídka


 

Žádost o registraci

Informace a formuláře pro registraci poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (s odkazem ke stažení tiskopisů ze stránek ministerstva práce a sociálních věcí)
 

 
 


Informace a formuláře pro registraci poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“).

 

Na základě § 78 ZSS lze poskytovat sociální služby pouze na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb, které vzniká rozhodnutím o registraci. Pro udělení oprávnění k poskytování sociálních služeb je nutné splnit zákonem stanovené náležitosti, které jsou vymezeny v § 79 ZSS (podmínky registrace).

 

Podmínkou registrace

je podání písemné žádosti na formuláři, který je ke stažení v elektronické podobě na internetové adrese:

Žádost o registraci sociálních služeb (mpsv.cz) (více viz dokument „Žádost o registraci“). Na základě této žádosti je zahájeno správní řízení, ve kterém je posuzováno, zda žadatel splňuje zákonem stanovené registrační podmínky. Tyto podmínky jsou uvedeny v § 79 a § 80 ZSS.

 

O registraci rozhoduje krajský úřad příslušný podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby, popřípadě podle umístění organizační složky zahraniční právnické osoby na území České republiky.

 

POZOR!

Poskytováním sociálních služeb bez oprávnění se právnická nebo podnikající fyzická osoba dopouští přestupku podle § 107 odst. 1 ZSS, za který se uloží pokuta až do výše 2 000 000 Kč.

 

Formuláře pro registraci poskytovatelů sociálních služeb

 

Žádost o registraci sociálních služeb

„Žádost o registraci sociálních služeb" podává právnická nebo fyzická osoba, která hodlá poskytovat sociální služby na území ČR. Součástí tohoto formuláře je i formulář "Údaje o registrované sociální službě", který je třeba vyplnit pro každou registrovanou službu (více viz dokument „Žádost o registraci“).

 

Žádost zdravotnického zařízení ústavní péče, speciálního lůžkového zařízení hospicového typu či dětského domova o zápis do registru poskytovatelů sociálních služeb

Dle ustanovení § 85 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jsou se do registru poskytovatelů sociálních služeb povinni na žádost zapsat také poskytovatelé sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení ústavní péče podle § 52 téhož zákona, speciální lůžková zdravotnická zařízení hospicového typu a dětský domov. Formulář žádosti je k dispozici v odkazu s názvem „Žádost o zápis do registru poskytovatelů sociálních služeb“ (více viz dokument „Zápis do registru poskytovatelů sociálních služeb“).

 

Oznámení o zahájení poskytování sociálních služeb na území České republiky
"Oznámení o zahájení poskytování sociálních služeb" podává právnická nebo fyzická osoba, která je usazena v jiném členském státě Evropské unie a která podle § 84 ZSS poskytuje na území České republiky dočasně a ojediněle sociální služby.

 

 

Kontaktní osoby

pro zodpovězení případných dotazů k registraci poskytovatelů sociálních služeb: 

 

-     Mgr. Yvona Procházková                475 657 401                  prochazkova.y@kr-ustecky.cz

 

      (pro oblast Ústí nad Labem, Děčín)

 

-     Bc. Pavlína Jordanov                  475 657 169                   jordanov.p@kr-ustecky.cz   

 

      (pro oblast Most, Chomutov, Teplice, Louny, Litoměřice)

 

 

Odkazy a dokumenty:

 
Zodpovídá: Mgr. Petra Fünfkirchlerová
Vytvořeno / změněno: 29.6.2021 / 29.6.2021
 

 

Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém