Orientační nabídka


Cesta: Titulní stránka > Ústecký kraj > Nabídka témat > Zdravotnictví > Informace pro odbornou veřejnost > Oprávnění k poskytování zdravotních služeb > Žádost o udělení povolení k poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení
 

Žádost o udělení povolení k poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení

logo ÚK
Přehledný formulář zejména pro potřeby COVID-19 - odběrová centra / očkovací centra / mobilní odběrové týmy a dále pro potřeby ostatních preventivní činnosti již registrovaných poskytovatelů zdravotních služeb.

 
 
 

Mimo zdravotnické zařízení mohou být poskytovány zdravotní výkony v rámci preventivní péče zaměřené na předcházení onemocnění a jeho včasné rozpoznání, a to na základě povolení uděleného krajským úřadem.

Povolení se udělí poskytovateli, který je oprávněn poskytovat zdravotní služby , v jejichž rámci budou zdravotní výkony podle odstavce 1 poskytovány mimo zdravotnické zařízení. Mimo zdravotnické zařízení lze poskytovat jen takové zdravotní výkony v rámci preventivní péče, jejichž poskytnutí není podmíněno technickým a věcným vybavením nutným k jejich provedení ve zdravotnickém zařízení.

Povolení se uděluje na dobu nejdéle jednoho roku. O udělení povolení rozhoduje krajský úřad, v jehož správním obvodu budou zdravotní výkony poskytovány mimo zdravotnické zařízení.

Povolení lze udělit jen na základě souhlasného závazného stanoviska krajské hygienické stanice, v jejímž správním obvodu budou zdravotní výkony poskytovány mimo zdravotnické zařízení.

 
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Zdravotnictví > Oblast zdravotnictví > Informace pro odbornou veřejnost > Žádost o udělení povolení k poskytování preventivní péče mimo zdravotnické zařízení

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu


Kontakt

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz
IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156, je plátce DPH
Datová schránka: t9zbsva

Podrobný kontakt


Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém