Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 20. 4. 2018.
 

Odkazy


 
 

Dotaz žadatele:

„…žádám o zpřístupnění následujících informací:

1. Byl v období od 1. ledna 2018 do 20. dubna 2018 kteroukoli složkou krajského úřadu či subjektem zřizovaným krajským úřadem vybrán a osloven externí subjekt či subjekty z důvodu získání podkladů pro případné rozhodnutí o další existenci a provozu GVU v Mostě? Pokud ano, jakým způsobem a kdy byl tento externí subjekt (subjekty) vybrán a osloven, podle jakých kritérií, jakým způsobem, kým a kdy byl tento výběr schválen, jak zní konkrétní zadání pro tento externí subjekt či subjekty, jaký je obsah smlouvy či smluv s tímto subjektem či subjekty uzavřené či uzavřených a v jakém termínu či termínech má ze strany externího subjektu či subjektů dojít k příslušnému plnění a v jakém formátu; žádám o doložení všeho výše požadovaného kopiemi - postačí elektronické - veškerý relevantních podkladů.

 

2. Od kterého data vykonává Adam Šrejber funkci vedoucího odboru kultury krajského úřadu?

 

3. Ke kterému datu a na jaké pracovní zařazení byla Oblastním muzeem v Mostě poprvé zaměstnána J.Š., jakými pracovními pozicemi v této instituci dosud prošla a jaké je její pracovní zařazení tamtéž v současnosti?

 

 

Odpověď:

Povinný subjekt poskytl v souladu se žádostí žadatele odpovědi na otázku č. 1 a 2.

Poskytnutí informace na otázku č. 1 - bylo odkázáno na přiloženou přílohu.

Poskytnutí informace na otázku č. 2 – 8. 2. 2018.

 

Požadavku v bodě 3 žádosti o poskytnutí informací nebylo možno vyhovět a bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí dle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 16.5.2018 / 16.5.2018

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém