Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Hlavní web

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 1. 11. 2018.
 

 
 

Dotaz žadatele:

V návaznosti na § 4 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, si Vás tímto dovoluji požádat o zaslání elektronické verze, případně kopie závazného stanoviska podle § 96b nebo jiného ustanovení stavebního zákona, závazného stanoviska dotčeného orgánu podle jiného právního předpisu, stanoviska, vyjádření či jiného úkonu podle § 154 a násl. správního řádu, jímž se zdejší krajský úřad vyjadřoval k následujícím otázkám:

(i) Lze stavbu umístěnou podle územního plánu obce v ploše určené dle jejích regulativů funkčního využití k bydlení užívat k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině ve smyslu zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů?

(ii) Lze stavbu určenou zejména podle kolaudačního rozhodnutí, kolaudačního souhlasu, oznámení o užívání stavby nebo stavebního povolení k bydlení (rodinný dům, bytový dům) užívat k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině ve smyslu výše uvedeného zákona?

Dále žádám o zaslání elektronické verze, případně kopie rozhodnutí, jímž zdejší krajský úřad rozhodoval o odvolání proti rozhodnutí, jímž bylo:

(i) podle § 134 odst. 5 stavebního zákona zakázáno užívání stavby k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině ve smyslu výše uvedeného zákona, nebo

(ii) rozhodnuto o přestupku podle § 178 odst. 1 stavebního zákona, případně o správním deliktu podle § 180 odst. 1 stavebního zákona ve znění účinném do 30. června 2017, který měl být spáchán užíváním stavby k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině ve smyslu výše uvedeného zákona.“.


Odpověď:

 

KÚ ÚK, UPS dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím v souladu se žádostí sděluje žadateli, že k výše uvedené problematice nevydával žádná stanoviska, rozhodnutí ani jiná opatření.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 9.11.2018 / 9.11.2018

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém