Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Hlavní web

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 20. 12. 2018.
 

Odkazy


 
 

Dotaz žadatele:

„Žádáme vás o poskytnutí všech záznamů z jednání se všemi angažovanými dopravci, ať už písemných nebo zvukových, které k rozhodnutí Ústeckého kraje o využití dopravce RegioJetu a uzavření smlouvy s dopravcem RegioJet vedly. V rámci této informace žádáme o zachování časové posloupnosti komunikace. Žádáme vás o informaci, se kterými a kolika vozidly (typové označení), na jakých tratích a od kdy bude nový dopravce či jeho právní nástupce jezdit. Žádáme vás o informaci, kdo v rámci kraje nabídky dopravců, jejich relevantnost a realizovatelnost odborně posuzoval a jakou má praxi, resp. odbornost v zajišťování železniční osobní dopravy a její ekonomiky.“

 

Odpověď:

 

K těmto dotazům odpovídáme následující:

Vámi požadované záznamy z jednání (pouze v listinné podobě, neboť ve zvukové podobě nebyl záznam pořizován), včetně textu důvodových zpráv předkládaných odborem dopravy a

silničního hospodářství na jednotlivé schůze Rady Ústeckého kraje, které vedly k rozhodnutí

o uzavření smlouvy, jsou v časové posloupnosti přiloženy v příloze 1 tohoto dopisu. Drážní doprava bude dopravcem provozována od prvního dne platnosti jízdního řádu 2019/2020 na tratích č. 072 v úseku Ústí nad Labem západ – Štětí, č. 073 v úseku Děčín hlavní nádraží – Ústí nad Labem-Střekov, č. 123 v úseku Most – Žatec, č. 130 v úseku Most – Bílina, č. 131 v úseku Ústí nad Labem hlavní nádraží – Kadaň-Prunéřov, č. 132 v úseku Kadaň-Prunéřov – Kadaň předměstí a č. 134 v úseku Teplice v Čechách – Litvínov.

Pro úplnost poskytujeme nad rámec Vašeho dotazu v příloze 2 tohoto dopisu orientační jízdní řád, ze kterého je možné zjistit přesný rozsah dopravních výkonů na jednotlivých tratích.

Turnusová potřeba vozidel (bez záložních vozidel) je 7. Zpočátku doby plnění (tj. od prvního dne platnosti jízdního řádu 2019/2020 až do posledního dne platnosti jízdního řádu 2020/2021) je plánováno nasazení náhradních vozidel řady 628.2 a to zejména z důvodu překlenutí doby potřebné na výrobu nových elektrických jednotek, které budou pro zabezpečení dopravní obslužnosti používány v období od prvního dne platnosti jízdního řádu 2021/2022 do konce platnosti smlouvy. Těmito jednotkami pak budou PESA LINK Elf II. V rámci procesu posouzení obdržených specifikací cenových údajů a dalších podmínek, za kterých by jednotliví dopravci byli ochotni uvažovat o poskytování předmětných veřejných služeb, byla sestavena pracovní skupina, jejímž úkolem bylo analyzovat obdržené podklady od jednotlivých dopravců a dle těchto podkladů zpracovat materiály pro schůzi Rady Ústeckého kraje. Vlastní rozhodnutí o tom, s kým a za jakých podmínek bude uzavřena smlouva, je zákonem svěřeno do pravomoci Radě Ústeckého kraje. Pracovní skupina, která připravovala podklady pro jednání Rady Ústeckého kraje, se skládala z pracovníků odboru dopravy a silničního hospodářství: Ing. Jindřich Franěk, Ing. Jakub Jeřábek, Bc. Aleš Cestr. Vedle toho Ústecký kraj používal služby externích konzultantů.

 

 

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 10.1.2019 / 10.1.2019

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém