Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Hlavní web

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 21. 5. 2019.
 

Odkazy


 
 

Dotaz žadatele:

Žadatel požádal povinný subjekt o následující listiny:

1. zn. RŽP-I-4458/96/J ze dne 22.7.1996,

2. čj. KUUK/67195/2019/ZPZ, JID 82391, čj. 2053/ZPZ/13/RVP-051

3. projektové dokumentace ve věci Výběru staveniště akce – Následná rekultivace odkaliště Vysočany, součást vyjádření ze dne 22.7.1996, RŽP-I-4458/96/J,

4. projektové dokumentace ve věci vodoprávního povolení ke zrušení vodohospodářského díla Odkaliště Vysočany, ze dne 30.3.2000, čj. RŽP-III-Sol/10542/99/00.

 

Odpověď:

 

Krajský úřad Ústeckého kraje k žádosti uvádí, že v rámci řízení - o rozhodnutí v pochybnostech, zda se v případě vod vyvěrajících na povrch na pozemcích p.č. 201/3, 201/7 a 239/1 v k.ú. Hořetice u Žiželic jedná o vody odpadní ve smyslu § 38 odst. 1 vodního zákona, a zda se jedná o nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami a o jaký druh nakládání se jedná, k němuž je veden spis pod čj. 2053/ZPZ/13/RVP-051 – disponuje pouze listinami uvedenými pod čísly 1 a 2. Projektové dokumentace označené jako listiny č. 3 a 4 nejsou součástí spisu a krajský úřad je nemá k dispozici.  

Krajský úřad Ústeckého kraje vydal rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti dle § 15 odst. 1 InfZ v rozsahu neposkytnutých informací.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 12.6.2019 / 12.6.2019

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém