Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 20. 6. 2019.
 

 
 

Dotaz žadatele:

Dne 6.6.2019 jsme zaslali SÚ v Žatci žádost o informaci týkající se dodatečného povolení na stavbu projektem nazvanou : Rekonstrukce objektu čp.1850 – I.etapa, č.j. MUZA 29643/2018.

Dnes nám bylo Rozhodnutím odmítnuto poskytnutí této informace s odůvodněním, že celý spis včetně projektové dokumentace nemá SÚ Žatec k dispozici, zaslali ho Vám jako podklad pro přezkumné řízení.

Obracíme se tedy s žádostí o poskytnutí informací na Vás.

Ve výše uvedeném rozhodnutí SÚ Žatec uvádí, že stavba bude využívána částečně pro bydlení přechodné a částečně pro bydlení trvalé.

§ 2 Vyhlášky 501/2006 Sb říká, cituji:

Pro účely této vyhlášky se rozumí

c) stavbou ubytovacího zařízení stavba nebo její část, kde je poskytováno ubytování a služby s tím

spojené; stavbou ubytovacího zařízení není bytový a rodinný dům a stavby pro rodinnou rekreaci;

ubytovací zařízení se zařazují podle druhu do kategorií

1. hotel, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených;

2. motel, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 10 pokoji pro hosty, vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených pro motoristy;

3. penzion, kterým se rozumí ubytovací zařízení s nejméně 5 pokoji pro hosty, s omezeným rozsahem společenských a doplňkových služeb, avšak s ubytovacími službami srovnatelnými s hotelem;

4. ostatní ubytovací zařízení, kterými jsou zejména ubytovny, koleje, svobodárny, internáty, kempy a skupiny chat nebo bungalovů, vybavené pro poskytování přechodného ubytování.

 

Žádáme Vás o poskytnutí těchto informací:

1. Byl povolen výše uvedeným dodatečným stav.povolením hotel?

2. Byl povolen výše uvedeným dodatečným stav.povolením motel?

3. Byl povolený výše uvedeným dodatečným stav.povolením penzion?

4. Bylo povoleno výše uvedeným dodatečným stav.povolením ostatní ubytovací zařízení?

 

Odpověď:

Na základě Vaší žádosti, Vám KÚ ÚK, UPS dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d), ve spojení s ustanovením § 4a odst. 2 písm. a) zákona o svobodném přístupu k informacím, poskytuje přílohou tohoto sdělení kopii rozhodnutí o dodatečném povolení stavby č.j. MUZA 29643/2018, což je v dané věci jediná relevantní informace, kterou KÚ ÚK, UPS s ohledem na Vámi požadované informace disponuje. Z daného dokladu jsou Vámi požadované informace zřejmé.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 16.7.2019 / 16.7.2019

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém