Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 7. 7. 2019.
 

 
 

Dotaz žadatele:

Sdělení objemu finančních prostředků formou dotací (mimo prostředků určených na příspěvek na péči) na sociální služby za léta 2007 – 2018?

  1. v celkové částce?

  2. v částkách za každý jednotlivý kalendářní rok?

  3. sdělení jaký byl celkový objem peněz přidělený formou dotací určených přímo k poskytnutí sociálních služeb v celkové částce i částkách v jednotlivých letech?

  4. sdělení jaký byl celkový objem peněz přidělených formou dotací a určených na administrativu a další výdaje v souvislosti s poskytováním sociálních služeb v celkové částce i částkách v jednotlivých letech?“.


Odpověď:

 

Odpověď na Váš dotaz shrnuje tabulka uvedená níže. V letech 2007 až 2014 administrovalo dotační řízení na podporu sociálních služeb MPSV ČR. Z tohoto důvodu nejsou zahrnuty částky přidělené dotace za uvedené roky. Ústecký kraj poskytuje finanční podporu na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb. Finanční podpora tedy není dělena na prostředky týkající se přímo poskytování sociální služby a na prostředky určené na administrativu a další výdaje související s poskytováním sociální služby.

 

Rok

Objem finančních prostředků přidělených na sociální služby ve formě dotace

Objem peněz určených přímo k poskytování sociálních služeb přidělený ve formě dotace

Objem peněz určených na administrativu a další výdaje související s poskytováním sociálních služeb přidělený ve formě dotace

2007

9 350 000 Kč

9 350 000 Kč

0 Kč

2008

9 350 000 Kč

9 350 000 Kč

0 Kč

2009

12 210 000 Kč

12 210 000 Kč

0 Kč

2010

9 544 611 Kč

9 544 611 Kč

0 Kč

2011

8 375 000 Kč

8 375 000 Kč

0 Kč

2012

11 630 000 Kč

11 630 000 Kč

0 Kč

2013

8 760 000 Kč

8 760 000 Kč

0 Kč

2014

8 210 000 Kč

8 210 000 Kč

0 Kč

2015

821 546 000 Kč

821 546 000 Kč

0 Kč

2016

901 022 393 Kč

901 022 393 Kč

0 Kč

2017

1 126 137 844 Kč

1 126 137 844 Kč

0 Kč

2018

1 540 103 052 Kč

1 540 103 052 Kč

0 Kč

Celkem za všechny roky

4 466 238 900 Kč

4 466 238 900 Kč

0 Kč

 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že se neposkytují všechny požadované informace, bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

 

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 18.7.2019 / 18.7.2019

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém