Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 3. 7. 2019.
 

Odkazy


 
 

Dotaz žadatele:

„…jak bylo postupováno v případě OPATŘENÍ PROTI NEČINNOSTI vydaného dne 11. 12. 2018 pod č.j. 377/UPS/2018/-5, JID: 196623/2018/KUUK/Mou

  • žádáme o zaslaní dokumentů týkající se této věci.…“.

Odpověď:

 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KÚ ÚK, UPS“), jakožto povinný subjekt, na základě žádosti ze dne 13.7. 2019, o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), a to poskytnutí dokumentů dokladujících postup ve věci OPATŘENÍ PROTI NEČINNOSTI vydaného dne 11. 12. 2018 pod č. j. 377/UPS/2018-5, JID 196623/2018/KUUJK/Mou, dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím poskytuje v souladu se žádostí žadatele:

 

  • Opatření KÚ ÚK UPS č. j. 337/UPS/2018-5, ze dne 11. 12. 2018

  • Sdělení Magistrátu města Ústí nad Labem, stavebního odboru (dále jen „MMUL SO“) č. j. MMUL/SO/S/298933/2018/LaJ, ze dne 28. 12. 2018 (doručeno KÚ ÚK, UPS 2x)

  • Sdělení Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru dopravy a majetku (dále jen „MMUL ODM“) č. j. MMUL/ODM/SÚ/19021/2019/BaueJ, ze dne 5. 2. 2019

  • Opatření KÚ ÚK UPS č. j. KUUK/22733/2019/UPS-9, ze dne 12. 2. 2019

  • Sdělení MMUL SO č. j. MMUL/SO/S/42946/2019/LaJ, ze dne 10. 4. 2019

  • Sdělení MMUL ODM č. j. MMUL/ODM/SÚ/74433/2019/BaueJ, ze dne 20. 5. 2019

  • Opatření KÚ ÚK UPS č. j. KUUK/97453/2019/UPS-12, ze dne 17. 2. 2019

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 22.7.2019 / 22.7.2019

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém