Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 2. 8. 2019.
 

Odkazy


 
 

Dotaz žadatele:

„…dovoluji požádat o poskytnutí aktuálního soupisu (přehledu obsahu) spisu vedeného k řízení o povolení změny v užívání stavby „Pila Kovářská č.p. 227 Kovářská“ (spis byl původně veden Městským úřadem Vejprty, stavebním úřadem pod č.j. MU-VEJ/2054/2013/Sú-Vl). Dále prosím o poskytnutí kopií veškerých listin zařazených do tohoto spisu v době od 9.7.2019 (včetně).…“.

 

Odpověď:

 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KÚ ÚK, UPS“), jakožto povinný subjekt, na základě žádosti XXX, zastoupeného XXX, ze dne 2. 8. 2019, o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), a to poskytnutí aktuálního soupisu (přehledu obsahu) spisu vedeného k řízení o povolení změny v užívání stavby „Pila Kovářská č. p. 227 Kovářská“ a kopií veškerých listin zařazených do tohoto spisu v době od 9. 7. 2019 (včetně) dle § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím poskytuje v souladu s částí žádosti žadatele soupis uvedené spisové složky a kopii požadovaných listin vložených do spisu od 9. 7. 2019 do 26. 7. 2019.

 

Části předmětné žádosti o poskytnutí informace nemohlo být vyhověno, proto KÚ ÚK, UPS rozhodnutím sp. zn. KUUK/105498/2019/UPS, č. j. KUUK/107027/2019/UPS-4, ze dne 7. 8. 2019 část žádosti odmítl. KÚ ÚK, UPS uvádí, že spisová složka v listinné podobě byla dne 26. 7. 2019 zaslána Ministerstvu pro místní rozvoj ČR z důvodu podání odvolání proti rozhodnutí KÚ ÚK, UPS. Písemnosti, které jsou přílohou tohoto sdělení, má KÚ ÚK, UPS v elektronické podobě a jsou tak založeny v předmětné spisové složce v digitálním formátu.

 

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 20.8.2019 / 20.8.2019

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém