Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 12. 8. 2019.
 

 
 

Dotaz žadatele:

Podatel tímto žádá, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, příslušné odbory krajských úřadů uvedených v rozdělovníku o poskytnutí následujících informací:

- Seznam řízení podle zákona o regulaci reklamy vedených pro skutek spočívající v protiprávním jednání na sociálních sítích, zejména na sociální síti Facebook, Twitter, Instagram a Youtube, za roky 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 a 2019 (do dne doručení této žádosti), včetně čísel jednacích, včetně způsobu rozhodnutí ve věci, bylo-li již rozhodnuto

- Výběr těch výše specifikovaných řízení, u nichž bylo řízení zahájeno na základě podnětu

- Výběr těch výše specifikovaných řízení vedených pro skutek spočívající v neoznačení reklamy“.

 

Odpověď:


Odbor správních činností a krajský živnostenský úřad Krajského úřadu Ústeckého kraje (dále jen krajský živnostenský úřad) obdržel dne 12. srpna 2019 Vaši žádost o informace, ve které žádáte o poskytnutí následujících informací:

1) „Seznam řízení podle zákona o regulaci reklamy vedených pro skutek spočívající v protiprávním jednání na sociálních sítích, zejména na sociální síti Facebook, Twitter, Instagram a Youtube, za roky 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 a 2019 (do dne doručení této žádosti), včetně čísel jednacích, včetně způsobu rozhodnutí ve věci, bylo-li rozhodnuto

2) Výběr těch výše specifikovaných řízení, u nichž bylo řízení zahájeno na základě podnětu

3) Výběr těch výše specifikovaných řízení vedených pro skutek spočívající v neoznačení reklamy“.

 

K výše uvedenému Vám sdělujeme následující:

 

K bodu č. 1 - krajský živnostenský úřad v daném období (od roku 2014 do dne 12. srpna 2019) neprojednával a následně nerozhodoval o uložených pokutách za porušení zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění ve Vámi uváděné problematice.

K bodu č. 2 – v návaznosti na odpověď pod bodem č. 1 uvádíme, že krajský živnostenský úřad neobdržel žádný podnět k dané problematice.

K bodu č. 3 – v návaznosti na odpověď pod bodem č. 1 uvádíme, že krajský živnostenský úřad neprojednával a následně nerozhodoval o uložení sankce „za neoznačení reklamy“.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 20.8.2019 / 20.8.2019

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém