Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 25. 5. 2020.
 

 
 

Dotaz žadatele:

„1. V jaké fázi schvalovacího řízení se nachází Žádost o neinvestiční dotaci v Programu na záchranu a obnovu historických památek Ústeckého kraje pro rok 2020 na akci Rekonstrukce márnice a hřbitovních zdí ročovského hřbitova (Dolní Ročov)

Jedná se o žádost Městysu Ročov.

 

Zda je žádost schválena, odmítnuta či pozastavena?

Jsou všechny dodané podklady kompletní či je žádost nějakým způsobem dožádána?

Je žádost odmítnuta? Pokud ano, prosím o důvody odmítnutí.

Je dotační titul zrušen z důvodu COVID ?

 

2. V jaké části schvalovacího řízení se nachází žádost o dotaci z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2020 na akci Stavební úpravy ulice Družstevní Ročov (Stavební úpravy Družstevní 2020)

Jedná se o žádost Městysu Ročov.

 

Zda je žádost schválena, odmítnuta či pozastavena?

Jsou všechny dodané podklady kompletní či je žádost nějakým způsobem dožádána?

Je žádost odmítnuta? Pokud ano, prosím o důvody odmítnutí.

Je dotační titul zrušen z důvodu COVID ?

 

3. V jaké části schvalovacího řízení se nachází žádost o dotaci z Fondu Ústeckého kraje na akci Obnova krovu a střechy čp- 121 (ZŠ Ročov)  v k-u. Ročov.

Jedná se o žádost Městysu Ročov.

 

Zda je žádost schválena, odmítnuta či pozastavena?

Jsou všechny dodané podklady kompletní či je žádost nějakým způsobem dožádána?

Je žádost odmítnuta? Pokud ano, prosím o důvody odmítnutí.

Je dotační titul zrušen z důvodu COVID ?“

 

 

Odpověď:

Povinný subjekt poskytuje dle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ v souladu se žádostí následující informace.

1. V jaké fázi schvalovacího řízení se nachází Žádost o neinvestiční dotaci v Programu na záchranu a obnovu historických památek Ústeckého kraje pro rok 2020 na akci Rekonstrukce márnice a hřbitovních zdí ročovského hřbitova (Dolní Ročov)

 

Zda je žádost schválena, odmítnuta či pozastavena?

Žádost o dotaci byla schválena  a předložena k hodnocení Výběrové komisi pro hodnocení dotací Ústeckého kraje v oblasti kultury a památkové péče Rady Ústeckého kraje (dále jen Komise). Komise provedla výběr a navrhla výši dotací vybraným žadatelům dne 12. 5. 2020. V tuto chvíli  jsou návrhy dotací předloženy Radě Ústeckého kraje, která se bude konat dne 3. 6. 2020  a dne 22. 6. 2020 bude o přidělení dotace rozhodovat Zastupitelstvo Ústeckého kraje.  

 

Jsou všechny dodané podklady kompletní či je žádost nějakým způsobem dožádána?

Žádost měla formální pochybení a žadatel byl vyzván k doplnění. Žádost byla ve stanoveném termínu doplněna.

 

Je žádost odmítnuta? Pokud ano, prosím o důvody odmítnutí.

Ne, žádost není odmítnuta.

 

Je dotační titul zrušen z důvodu COVID ?

Ne, dotační titul není zrušen.

 

2. V jaké části schvalovacího řízení se nachází žádost o dotaci z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2020 na akci Stavební úpravy ulice Družstevní Ročov (Stavební úpravy Družstevní 2020)

 

Zda je žádost schválena, odmítnuta či pozastavena?

Žádost byla po formální stránce v pořádku, dána do pracovní skupiny k posouzení.

 

Jsou všechny dodané podklady kompletní či je žádost nějakým způsobem dožádána?

Vše bylo kompletní (podává se pouze žádost).

 

Je žádost odmítnuta? Pokud ano, prosím o důvody odmítnutí.

Na základě ponížení alokace a podmínek výběru nebyla žádost obce Ročov vybrána k podpoře.

 

Je dotační titul zrušen z důvodu COVID ?

Dotační titul nebyl zrušen, byla ponížena alokace z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 na 15 mil. Kč.

 

3. V jaké části schvalovacího řízení se nachází žádost o dotaci z Fondu Ústeckého kraje na akci Obnova krovu a střechy čp- 121 (ZŠ Ročov)  v k-u. Ročov.

 

Zda je žádost schválena, odmítnuta či pozastavena?

Žádost je pozastavena.

 

Jsou všechny dodané podklady kompletní či je žádost nějakým způsobem dožádána?

Všechny dodané podklady v žádosti byly kompletní.

 

Je žádost odmítnuta? Pokud ano, prosím o důvody odmítnutí.

Žádost je pozastavena a to usnesením Rady Ústeckého kraje č. 013/91R/2020 ze dne 18. 3. 2020. Rada Ústeckého kraje rozhodla v souvislosti s ekonomickými opatřeními k epidemii koronaviru SARS CoV-2 v dotační oblasti o pozastavení rozdělování dotací z Fondu Ústeckého kraje do odvolání. Již zasmluvněné dotace budou vyplaceny v souladu se smluvními podmínkami vyjma akcí, které byly v souvislosti s nouzovým stavem zrušeny.

 

Je dotační titul zrušen z důvodu COVID ?

Dotační titul je pozastaven v souvislosti s ekonomickými opatřeními k epidemii koronaviru SARS CoV-2.

 

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 3.6.2020 / 3.6.2020

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém