Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Hlavní web

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 23. 12. 2020.
 

 
 

Dotaz žadatele:

„Dobrý den,

v duchu zákona č. 106\1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás chci požádat o následující informace:

1. Jaký byl počet přijatých petic od občanů kraje v jednotlivých letech 2020, 2019 a 2018 v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním

2. Jaký byl počet přijatých stížnosti v jednotlivých letech 2020, 2019 a 2018 v souladu s § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

3. Jaká byla účast občanů na zasedáních zastupitelstva kraje na jednotlivých zasedáních v letech 2020, 2019, 2018.

4. Jaký byl počet přijatých žádostí k projednání určité záležitosti radou nebo zastupitelstvem kraje v jednotlivých letech 2020, 2019 a 2018, v souladu s v souladu s odst. 2) písm. d) § 12 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

5. Jaký byl počet přijatých návrhů připomínek a podnětů od občanů kraje na jednotlivé orgány kraje v jednotlivých letech 2020, 2019 a 2018, v souladu s odst. 2) písm. e) § 12 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

5. Počet vyhlášených krajských referend v jednotlivých letech 2020, 2019 a 2018 a účast voličů v jednotlivých referendech.

 

Odpověď:

Povinný subjekt poskytuje dle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ v souladu se žádostí následující informace.

K otázce č. 1:

Počet přijatých petic od občanů kraje v jednotlivých letech 2020, 2019 a 2018 v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním:

Rok 2018 – 7

Rok 2019 – 8

Rok 2020 – 4

 

K otázce č. 2:

Počet přijatých stížnosti v jednotlivých letech 2020, 2019 a 2018 v souladu s § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:

Rok 2018 – 92

Rok 2019 – 71

Rok 2020 – 52

 

K otázce č. 3:

Jaká byla účast občanů na zasedáních zastupitelstva kraje na jednotlivých zasedáních v letech 2020, 2019, 2018.

Povinný subjekt uvádí v připojené tabulce počet občanů na jednotlivých zasedáních zastupitelstva Ústeckého kraje v žádosti požadovaných letech 2018, 2019 a 2020.

 

Zastupitelstvo

Účast občanů

V. VO

10. ZÚK 29. 1. 2018

1

11. ZÚK 26. 2. 2018

3

12. ZÚK 23. 4. 2018

5

13. ZÚK 25. 6. 2018

25

14. ZÚK 10. 9. 2018

9

15. ZÚK 22. 10. 2018

3

16. ZÚK 10. 12. 2018

4

17. ZÚK 28. 1. 2019

5

18. ZÚK 4. 3. 2019

6

19. ZÚK 29. 4. 2019

3

20. ZÚK 24. 6. 2019

7

21. ZÚK 5. 8. 2019

4

22. ZÚK 9. 9. 2019

3

23. ZÚK 23. 9. 2019

3

24. ZÚK 21. 10. 2019

4

25. ZÚK 9. 12. 2019

3

26. ZÚK 27. 1. 2020

5

27. ZÚK 9. 3. 2020

17

28. ZÚK 30. 3. 2020

zrušeno

29. ZÚK 20. 4. 2020

6

30. ZÚK 22. 6. 2020

13

31. ZÚK 7. 9. 2020

9

VI. VO

1. ZÚK 16. 11. 2020

14

2. ZÚK 16. 12. 2020

10

 

 

K otázce č. 4:

Jaký byl počet přijatých žádostí k projednání určité záležitosti radou nebo zastupitelstvem kraje v jednotlivých letech 2020, 2019 a 2018, v souladu s v souladu s odst. 2) písm. d) § 12 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení):

Povinný subjekt sděluje, že nebyly podány v požadovaném období let 2020, 2019 a 2018 žádné žádosti v souladu s § 12 odst. 2 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).

 

K otázce č. 5:

Počet přijatých návrhů připomínek a podnětů od občanů kraje na jednotlivé orgány kraje v jednotlivých letech 2020, 2019 a 2018, v souladu s odst. 2) písm. e) § 12 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení):

Rok 2018 – 5

Rok 2019 – 11

Rok 2020 – 14

 

K otázce č. 6 (žadatelkou označeno jako č. 5):

Počet vyhlášených krajských referend v jednotlivých letech 2020, 2019 a 2018 a účast voličů v jednotlivých referendech.

Rok 2018 – 0

Rok 2019 – 0

Rok 2020 – 0

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 12.1.2021 / 12.1.2021

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém