Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Hlavní web

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 25. 8. 2020.
 

 
 

Dotaz žadatele:

„V souvislosti se záměrem přijetí daru umělecké sbírky „Florsalon“ žádám o informaci:

Cestovní příkazy a vyúčtování pracovní cesty jednotlivých účastníků služební cesty na Tenerife (Španělsko), uskutečněné v době 7. – 11. 11. 2016 k revizi a převzetí části daru Ústeckému kraji – umělecké sbírky FLORSALON  manželů ing. Petra Zemana a Evy Kunstové podle přiložené cestovní zprávy ze zahraniční služební cesty z 14. 11. 2016, včetně celkových nákladů na cestu hrazených z 16/RP020001 akce 10160000010120101001


Protokol sepsaný a pořízený při služební cestě z revize části sbírky, uložené na Tenerife, který měl být součástí darovací smlouvy.“

 

Nové vyřízení (8. 1. 2021):

Vážený pane,

na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR č.j. MV-157292-11/ODK-2020 ze dne 16. 12. 2020 povinný subjekt znovu projednal žádost o informace ze dne 25. 8. 2020. 

Požadované informace:

přílohou posíláme požadované informace:

V souvislosti se záměrem přijetí daru umělecké sbírky „Florsalon“ žádám o informaci:

1. Cestovní příkazy a vyúčtování pracovní cesty jednotlivých účastníků služební cesty na Tenerife (Španělsko), uskutečněné v době 7. – 11. 11. 2016 k revizi a převzetí části daru Ústeckému kraji – umělecké sbírky FLORSALON  manželů ing. Petra Zemana a Evy Kunstové podle přiložené cestovní zprávy ze zahraniční služební cesty z 14. 11. 2016, včetně celkových nákladů na cestu hrazených z 16/RP020001 akce 10160000010120101001

2. Protokol sepsaný a pořízený při služební cestě z revize části sbírky, uložené na Tenerife, který měl být součástí darovací smlouvy.

 

K Vaší žádosti sdělujeme:

 

K bodu č 1.

Cestovní příkazy pro zahraniční pracovní cestu včetně vyúčtování pracovníků, kteří se cesty zúčastnili za Ústecký kraj – PhDr. Adam Šrejber, PhD. a Ing. Bc. Simona Marešová povinný subjekt již poskytl v měsíci záři 2020 včetně faktury za zajištění cestovních služeb. 

 

V poskytovaných kopiích dokumentů na základě žádosti, v souladu s ustanovení § 8a  InfZ, byly anonymizovány osobní údaje ve smyslu zákona o zpracování osobních údajů v následujícím rozsahu:

V cestovních příkazech pro zahraniční pracovní cestu a v příjmových pokladních dokladech jsou anonymizována data bydliště (ulice a číslo popisné) uvedených účastníků pracovní cesty.

 

K bodu č. 2

Část D k předávacímu protokolu darovací smlouvy – položky mimo ČR ze dne 11. 11. 2016, která byla vyhotovena pracovníky ÚK byla jednou ze součástí darovací smlouvy. Vzhledem k tomu, že se darovací smlouva zrušila s účinky ex tunc, čímž došlo k zániku všech práv a povinností obou smluvních stran vyplývajících z uzavřené darovací smlouvy, byla kompletní dokumentace k sbírce Florsalon vrácena majitelům/dárcům dne 10. 4. 2018.

Požadovaný dokument nemá ÚK k dispozici.

 

Zároveň zasíláme rozhodnutí o částečném odmítnutí vyhovění žádosti.

 

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 18.1.2021 / 18.1.2021

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém