Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Hlavní web

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 4. 1. 2021.
 

Odkazy


 
 

Dotaz žadatele:

„V návaznosti na investiční akci "SŠ stavební a technická - Kampus řemesel", konkrétně

 

- Smlouvu o dílo č. 12/SML2300/INV/57/PD-82.11 ze dne 13. 9. 2012 na provedení projektových prací a výkon inženýrských činností uzavřenou mezi Ústeckým krajem a Sdružením "Projektanti pro SŠ stavební a technická - kampus řemesel",

 

- Smlouvu o dílo a příkazní smlouvu č. 16/SML4902/SOD/INV-RR/17/PD, AD-82.11 ze dne 7. 12. 2016 na provedení projektových prací a výkon autorského dozoru uzavřenou mezi Ústeckým krajem a společností ARTECH spol. s r.o. (IČ 25024671, se sídlem Praha 1 Dušní 112/16, 110 00) ve znění dodatku č. 1 Smlouvy o dílo a příkazní smlouvy č. 16/SML4902/01/SOD/INV ze dne 13. 7. 2017

 

Vás žádám o zaslání kopií faktur a předávacích protokolů vystavených (pořízených) v souvislosti s výše uvedenými smlouvami včetně jejich příloh (či jiných forem konkrétní specifikace fakturovaných činností) a sdělení údaje, v jakém rozsahu a kdy byly tyto faktury proplaceny.

 

Pokud jsou požadované informace zveřejněny, žádám o jejich zaslání, případně o přímý link k jejich stažení.“

 

Odpověď:

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vám k akci „SŠ stavební a technická – Kampus řemesel“ přílohou poskytuji požadované kopie faktur a předávacích protokolů vystavených (pořízených) v souvislosti se Smlouvu o dílo č. 12/SML2300/INV/57/PD-82.11 ze dne 13. 9. 2012 na provedení projektových prací a výkon inženýrských činností uzavřenou mezi Ústeckým krajem a Sdružením „Projektanti pro SŠ stavební a technická – Kampus řemesel“, se Smlouvu o dílo a příkazní smlouvou č. 16/SML4902/SOD/INV-RR/17/PD,AD-82.11 ze dne 7. 12. 2016 na provedení projektových prací a výkon autorského dozoru uzavřenou mezi Ústeckým krajem a společností Artech spol. s r.o. a s Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo a příkazní smlouvy č. 16/SML4902/01/SOD/INV ze dne 13. 7. 2017.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 25.1.2021 / 25.1.2021

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém