Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Hlavní web

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 5. 1. 2021.
 

Odkazy


 
 

Dotaz žadatele:

„Vážení,

obracím se na Vás s žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „InfZ“), a to jako na povinnou osobu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 InfZ.

Dovoluji si Vás tímto požádat o poskytnutí následujících informací:

                a) Přehled řízení, ve kterých povinná osoba rozhodovala v přezkumném řízení podle ustanovení § 94 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, ohledně územního opatření o stavební uzávěře vydaného podle ustanovení § 97 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních předpisů;

                b) Kopií rozhodnutí povinné osoby v řízeních uvedených dle písm. a);

                c) V případě, že rozhodnutí podle písm. b) byly předmětem přezkumu ve správním soudnictví, případně řízení před ústavním soudem, rovněž kopií rozhodnutí soudů.“

 

Odpověď:

KÚ ÚK UPS, jako povinný subjekt, v této věci konstatuje, že doposud vedl 1 zkrácené přezkumné řízení podle § 98 správního řádu a rozhodl podle § 97 odst. 3 téhož zákona ohledně územního opatření o stavební uzávěře vydané podle § 97 a násl. stavebního zákona. Toto „rozhodnutí“ KÚ ÚK UPS zrušilo v plném rozsahu opatření obecné povahy, kterým byla vydána změna územního opatření o stavební uzávěře č. 1/2016, vydané Radou města Žatce dne 28. 2. 2019. Dle požadavku pod bodem b) Vaší žádosti KÚ ÚK UPS poskytuje kopii rozhodnutí – viz příloha. K bodu c) KÚ ÚK UPS uvádí, že rozhodnutí v přezkumném řízení nebylo podrobeno soudnímu přezkumu.

Příloha:

Rozhodnutí KÚ ÚK UPS sp. zn.: 31809/2019/UPS, čj.: 61860/2019/UPS-3 ze dne 10.5.2019.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 28.1.2021 / 28.1.2021

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém