Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Hlavní web

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 7. 1. 2021.
 

 
 

Dotaz žadatele:

Zdvořile Vaším prostřednictvím, žádám Váš úřad o odpovědi na dotazy týkající se Ústeckého (níže použito vašeho, váš) kraje.

 

I.              Kolik bylo k 31. 12. 2020 ve vašem kraji zařazených přechodných pěstounů?

II.            Kolik bylo k 31. 12. 2020 ve vašem kraji „ přerušených“ evidencí o zařazení do PPPD?

III.           Kolik přechodných pěstounů za rok 2020 k 31. 12. 2020 ve vašem kraji  skončilo na vlastní žádost a požádalo o vyřazení z evidence přechodných pěstounů?

IV.           Kolik bylo za rok 2020 k 31. 12. 2020 ve vašem kraji nově zařazeno přechodných pěstounů do evidence přechodných pěstounů ?

V.            Kolik bylo ke dni 31. 12. 2020 volných přechodných pěstounů?

VI.           Kolik dětí bylo za rok 2020 ve vašem kraji předáno do kojeneckého ústavu, případně dětského centra?

VII.         Kolik dětí bylo za rok 2020 ve vašem kraji  předáno do ZDVOPu?

VIII.        Kolik dětí bylo za rok 2020 ve vašem kraji bylo předáno do dětského domova?

IX.           Kolika dětem byla za rok 2020 ve vašem kraji nařízena ústavní výchova?

X.            Kolik dětí bylo umístěno  k 31. 12. 2020 ve Vašem kraji  ve  ZDVOPech?

XI.          Kolik dětí bylo k 31. 12. 2020 ve Vašem kraji  v kojeneckých ústavech, případně v dětských centrech?

XII.         Kolik dětí bylo k 31. 12. 2020 ve Vašem kraji  v dětských domovech?

XIII.        Kolik bylo k 31. 12. 2020 ve Vašem kraji schválených a čekajících  žadatelů o klasickou pěstounskou péči? 

XIV.        Kolik bylo za rok 2020 k 31. 12. 2020 ve vašem kraji nově zařazeno dlouhodobých pěstounů?

XV.         Kolik váš kraj vydal v roce 2020 za přípravu přechodných pěstounů?

XVI.        Kolik váš kraj vydal v roce 2020 za přípravu dlouhodobých pěstounů

XVII.      Kolik váš kraj vydal v roce 2020 za přípravu adoptivních rodičů?

XVIII.     Kolik bylo v roce 2020 ve vašem kraji schválených a zařazených adoptivních rodičů?

XIX.        Kolik čekatelů na adopci bylo ve vašem kraji ke dni 31. 12. 2020?

XX.         Která organizace (případně které) dělaly přípravu pěstounů a adoptivních rodičů v roce 2018, 2019 a 2020.

Odpověď:

Dotaz:

I. Kolik bylo k 31. 12. 2020 ve vašem kraji zařazených přechodných pěstounů?

Odpověď:

Krajský úřad Ústeckého vedl k 31. 12. 2020 v evidenci žadatelů vhodných stát se pěstouny na přechodnou dobu 44 osob (tj. rodin, myšleno jednotlivci i manželské páry).

Dotaz:

II. Kolik bylo k 31. 12. 2020 ve vašem kraji „přerušených“ evidenci o zařazení do PPPD?

Odpověď:

K 31. 12. 2020 měli v rámci Ústeckého kraje přerušenu evidenci 4 žadatelé vhodní stát se pěstouny na přechodnou dobu (tj. rodiny, myšleno jednotlivci i manželské páry).

Dotaz:

III. Kolik přechodných pěstounů za rok 2020 k 31. 12. 2020 ve vašem kraji skončilo na vlastní žádost a požádalo o vyřazení z evidence přechodných pěstounů?

Odpověď:

V roce 2020 byl v rámci Ústeckého kraje na vlastní žádost vyřazen z evidence 1 žadatel vhodný stát se pěstounem na přechodnou dobu.

Dotaz:

IV. Kolik bylo za rok 2020 k 31. 12. 2020 ve vašem kraji nově zařazeno přechodných pěstounů do evidence přechodných pěstounů?

Odpověď:

V roce 2020 zařadil Krajský úřad Ústeckého kraje do evidence žadatelů vhodných stát se pěstouny na přechodnou dobu 7 žadatelů (tj. rodin, myšleno jednotlivci i manželské páry).

Dotaz:

V. Kolik bylo ke dni 31. 12. 2020 volných přechodných pěstounů?

Odpověď:

V rámci Ústeckého kraje nebyli ke dni 31. 12. 2020 žádní volní žadatelé vhodní stát se pěstouny na přechodnou dobu.

Dotaz:

XIII. Kolik bylo k 31. 12. 2020 ve Vašem kraji schválených a čekajících žadatelů o klasickou pěstounskou péči:

Odpověď:

Krajský Úřad Ústeckého kraje vedl v evidenci ke dni 31. 12. 2020 celkem 14 žadatelů vhodných stát se pěstouny (tj. žadatelů o dlouhodobou pěstounskou péči).

Dotaz:

XIV. Kolik bylo za rok 2020 k 31. 12. 2020 ve vašem kraji nově zařazeno dlouhodobých pěstounů?

Odpověď:

Krajský úřad Ústeckého kraje v roce 2020 zařadil do evidence 9 žadatelů vhodných vykonávat pěstounskou péči (tj. rodiny, myšleno jednotlivci i manželské páry).

Dotaz:

XV. Kolik váš kraj vydal v roce 2020 za přípravu přechodných pěstounů?

Odpověď:

Krajský úřad Ústeckého kraje v roce 2020 realizoval přípravu k přijetí dítěte do rodiny pro žadatele o pěstounskou péči na přechodnou dobu za celkovou částku 58.050,- Kč.

Dotaz:

XVI. Kolik váš kraj vydal v roce 2020 za přípravu dlouhodobých pěstounů?

Odpověď:

Krajský úřad Ústeckého kraje v roce 2020 realizoval přípravu k přijetí dítěte do rodiny pro žadatele o pěstounskou péči za celkovou částku 34.650,- Kč.

Dotaz:

XVII. Kolik váš kraj vydal v roce 2020 za přípravu adoptivních rodičů?

Odpověď:

Krajský úřad Ústeckého kraje v roce 2020 realizoval přípravu k přijetí dítěte do rodiny pro žadatele o osvojení za celkovou částku 39.250,- Kč.

Dotaz:

XVIII. Kolik bylo v roce 2020 ve vašem kraji schválených a zařazených adoptivních rodičů?

Odpověď:

Krajský úřad Ústeckého kraje zařadil v roce 2020 do evidence 17 žadatelů vhodných stát se osvojiteli.

Dotaz:

XIX. Kolik čekatelů na adopci bylo ve vašem kraji ke dni 31. 12. 2020?

Odpověď:

Krajský úřad Ústeckého kraje ke dni 31. 12. 2020 vedl v evidenci celkem 37 žadatelů vhodných stát se osvojiteli.

Dotaz:

Která organizace (případně které) dělaly přípravu pěstounů a adoptivních rodičů v roce 2018, 2019 a 2020.

Odpověď:

Krajský úřad v letech 2018, 2019 a 2020 realizoval přípravy k přijetí dítěte do rodiny sám. Jednomu páru žadatelů byla v roce 2020 uhrazena příprava k přijetí dítěte do rodiny u organizace Dobrá rodina o.p.s..

 

Údaje k dotazům č. VI. až XII. Krajský úřad Ústeckého kraje neshromažďuje a nemá k dispozici. Z tohoto důvodu bude vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 28.1.2021 / 28.1.2021

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém