Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Hlavní web

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 8. 1. 2021.
 

 
 

Dotaz žadatele:

„Vážená paní/Vážený pane,

tímto Vás žádám o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o informace na níže

položené otázky:

1. Váš kraj využil zákonodárnou pravomoc podle § 35 odst. 3) z. č. 129/2000 Sb., o krajích 9

krát zákonodárnou iniciativu. Nebyla zde snaha využít iniciativu vícekrát?

2. Bude zastupitelstvo do konce mandátu využívat tuto pravomoc?

3. Kolik zaměstnanců/pracovníků Krajského úřadu se věnuje problematice zákonodárné

iniciativě?

4. Když váš kraj připravuje návrh zákona, jak probíhá celá procedura? Jaká je dělba práce

mezi volenými politiky a úředníky? Spolupracují s vámi externí právníci či kanceláře?

Probíhají konzultace s odborníky v daném oboru? Existuje platforma (například v rámci

Asociace krajů ČR), na níž kraje konzultují svoji zákonodárnou iniciativu mezi sebou?

5. Jak jste aktivní v připomínkování vládních návrhů zákonů?“

 

Odpověď:

Povinný subjekt Vám dle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ poskytuje k bodům žádosti pod čísly 1 až 5 následující informace.

 

K bodu 1 žádosti

Ústecký kraj neměl snahu využít iniciativu vícekrát.

 

K bodu 2 žádosti

Nevíme, zda Zastupitelstvo Ústeckého kraje využije do konce mandátu zákonodárnou pravomoc podle § 35 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).

 

K bodu 3 žádosti

Zákonodárné iniciativě se věnuje 1 zaměstnanec povinného subjektu.

 

K bodu 4 žádosti

Při přípravě návrhu zákona postupuje povinný subjekt tak, že vznikne návrh iniciativy, záměr a zpracuje se věcný záměr. Věcný záměr se projedná s politiky a úředníky povinného subjektu. Následně dojde ke zpracování paragrafového znění k návrhu zákona. Dojde k projednání s ostatními kraji České republiky v rámci Asociace krajů ČR a zpracování finálního návrhu pro schválení Zastupitelstvem Ústeckého kraje. Po té dojde k předložení zákonodárné iniciativy do Parlamentu České republiky.

 

K bodu 5 žádosti

Návrhy zákonů jsou připomínkovány ze strany povinného subjektu. Za rok 2020 se jednalo o 178 materiálů, které povinný subjekt připomínkoval, z čehož bylo ve 28 případech vzneseny připomínky k návrhu materiálu.

 

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 1.2.2021 / 1.2.2021

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém