Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 14. 1. 2021.
 

 
 

Dotaz žadatele:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. (dále jen InfZ) tímto podatel žádá krajský úřad o poskytnutí informací, které se týkají udělování pokut v roce 2020 ve smyslu ust. § 35 a § 39 zákona č. 20/1987 Sb. za porušování cit. zákona ve vztahu k archeologickým nálezům a památkám, tzn.

1) všechna rozhodnutí/usnesení KÚ vydaná v roce 2020 o uložení pokuty ve smyslu § 35 odst. 2 písm. f) a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb. ve vztahu k § 35 odst. 5 písm. b) cit. zákona

2) všechna rozhodnutí/usnesení KÚ vydaná v roce 2020 o uložení pokuty ve smyslu § 39 odst. 2 písm. f) a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb. ve vztahu k § 35 odst. 5 písm. b) cit. zákona

Odpověď:

K Vašemu podání poskytujeme následující informace:

 

Ad1) Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče nevydal v roce 2020 žádné rozhodnutí/usnesení ve smyslu § 35 odst. 2 písm. f) a písm. g) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů ve vztahu k § 35 odst. 5 písm. b) cit. zákona.

 

Ad2) Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor kultury a památkové péče vydal v roce 2020 dvě rozhodnutí ve smyslu § 39 odst. 2 písm. f) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, avšak žádné rozhodnutí/usnesení ve smyslu § 39 odst. 2 písm. g) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů ve vztahu k § 35 odst. 5 písm. b) cit. zákona.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 2.2.2021 / 2.2.2021

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém