Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Hlavní web

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 28. 1. 2021.
 

 
 

Dotaz žadatele:

„Hezký den,

tímto žádám o podání informace ohledně jednání Vašeho úřadu s politickým náměstkem Ing. Jiřím Asterem, Děčín a dále pak se zpracovatelem dokumentace

Kód záměru:

ULK834

Název záměru:

Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín - D8 (Knínice)

Znění novely zákona:

č. 350/2012 Sb.

 

Prosím o sdělení, které osoby se předmětných schůzek, jednání či jiné komunikace účastnili, co bylo jejich obsahem a výsledkem.  Pokud existuje z této komunikace zápis, záznam úřední nebo neformální komunikace, žádám o její zaslání na můj mail.“

 

Odpověď:

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, od Vás obdržel dne 29. 1. 2021 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Předmětem žádosti jsou informace ohledně jednání zdejšího úřadu s politickým náměstkem Ing. Jiřím Asterem a se zpracovatelem dokumentace ve věci posouzení vlivů na životní prostředí záměru Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín - D8 (Knínice) podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen „zákon“). Žádáte nás o sdělení, které osoby se předmětných schůzek, jednání či jiné komunikace účastnili, co bylo jejich obsahem a výsledkem. Pokud existuje z této komunikace zápis, záznam úřední nebo neformální komunikace, žádáte o zaslání na uvedený e-mail.

K výše uvedenému obsahu vaší žádosti Vám sdělujeme, že ve věci posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „proces EIA“) u záměru Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín - D8 (Knínice) proběhlo na zdejším odboru pouze jedno formální jednání, kterého se účastnil Ing. Jiří Aster a za zdejší odbor Ing. Monika Zeman, MBA, Ing. Irena Jeřábková a Ing. Jan Koutecký. Obsahem schůzky, která byla iniciována panem Ing. Jiřím Asterem, byla pouze rekapitulace dalšího postupu z hlediska procesu EIA (opětovné předložení přepracované dokumentace a její projednání dle § 8 zákona). Ing. Jiří Aster byl také informován o možnosti předjednání přepracované dokumentace dle § 15 zákona. Z povahy jednání nebylo nutné zhotovení zápisu či úředního záznamu.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 11.2.2021 / 11.2.2021

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém