Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Hlavní web

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 27. 1. 2021 a ze dne 28. 1. 2021.
 

 
 

Dotaz žadatele:

„Vážená paní, vážený pane,

 

jelikož jste dle ustanovení § 2 zákona o svobodném přístupu k informacím tzv. povinným subjektem, uplatňuji tímto právo na informace garantované mě jako občanovi České republiky Listinou základních práv a svobod a žádám Vás o sdělení následujících informací:

Seznam dotací pro holding Agrofert (včetně jeho dceřinných společností), které povinný subjekt začal vymáhat nebo vymohl zpět, a to v rozsahu

 

název příjemce dotace,

výše dotace,

datum, kdy povinný subjekt zahájil proces zpětného vymáhání dotace, datum, kdy byla dotace úspěšně vrácena státu.

 

Kopii jakéhokoliv stanoviska, memoranda, posudku, metodiky či jiného obdobného dokumentu, o něž se povinný subjekt opírá při výkladu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

 

Holdingem Agrofert se myslí společnost Agrofert, a. s., IČO: 26185610 se sídlem Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4. Seznam dceřinných společností je dostupný například na https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/26185610.

 

Mám silné podezření, že v případě přidělování veřejných prostředků společnostem z holdingu Agrofert je postupováno mnoha zadavateli veřejných zakázek v rozporu se zákonem. Proto si Vás dovoluji upozornit, že organizace Transparency International vydala Manuál pro řešení situací střetu zájmů ve veřejných zakázkách, který je dostupný zde. Manuál Vám jako veřejnému zadavateli může výrazně pomoci střet zájmů eliminovat.

 

Informace doručte na mou emailovou adresu.“

 

Odpověď:


Povinný subjekt Vám dle § 14 odst. 5 písm. d) InfZ poskytuje následující informace.

Povinný subjekt vyhledal za období od 1. 1. 2017 do 27. 1. 2021 v informačním systému Navision dotace pro holding Agrofert, IČO: 26185610 se sídlem Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4 včetně jeho dceřiných společností.

Povinný subjekt po prověření a po oslovení příslušných odborů (majetkového, školství, mládeže a tělovýchovy, regionálního rozvoje a kanceláře hejtmana) poskytuje žadateli informaci, že nevymáhal žádné dotace za shora uvedené období poskytnuté pro holding Agrofert, IČO: 26185610 se sídlem Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4 včetně jeho dceřiných společností.

 

Kopie jakéhokoliv stanoviska, memoranda, posudku, metodiky či jiného obdobného dokumentu, o něž se povinný subjekt opírá při výkladu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, povinný subjekt nemá.

 

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 11.2.2021 / 11.2.2021

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém