Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka > Hlavní web

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 1. 2. 2021.
 

Odkazy


 
 

Dotaz žadatele:

„Vzhledem k tomu, že VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Kralupy nad Vltavou čj. MUKV 44972/2020 OŽP ze dne 24.7.2020 vydaná rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje Spisová značka: KUUK/172053/2020/ZPZ/ODV-623 ze dne 15.1.2021, Jednací číslo: KUUK/177789/2020/ZPZ/Sv/ODV-623 (příloha)

ani

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Kralupy nad Vltavou čj. MUKV 44972/2020 OŽP ze dne 24.7.2020 OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ ze dne 19.1.2021, nebyly dle našeho zjištění dosud řádně vyvěšeny na úřední desce Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, a tím nebyly dosud doručeny účastníkům vodoprávního řízení v k.ú. Kralupy nad Vltavou

parc. č. 322/39, 369/22, 369/45, 374/28, 456/2, 456/3, 456/19, 492/11, 492/12, 492/22, 583,

587/1, 1709/1, 1709/21, 1709/40, 1709/61, 462/1, 492/11, 592/1, 592/5, 592/20, 613/15,

630/3, 630/7, 630/8, 631/2, 632/2, 636/2, 1709/71, 1709/31, St. 1127, 322/39, 369/13,

369/23, 369/32, 369/33, 369/34, 369/35, 369/39, 369/46, 369/47, 369/50, 369/54, 369/55,

369/56, 369/57, 374/25, 374/28, 463/2, 527/5, 527/6, 532/12, 532/14, 838/3, 538/5, 538/9,

538/10, 579/1,

a v k.ú. Minice u Kralup nad Vltavou

parc. č. 147/106, 175/3, 291/8, 291/10, 291/12, 294/2, 294/4, 524/2, 609/1, 609/2, 609/3,

609/6, 609/7, 609/8, 609/9, 609/10, 524/4, 279/1

žádáme o

sdělení data, kdy budou tyto dva výše uvedené a přiložené dokumenty vyvěšeny na úřední desce MěÚ Kralupy nad Vltavou a tím po 15 dnech od vyvěšení doručeny výše uvedeným účastníkům řízení v souladu s §25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v aktuálním znění?“

 

Odpověď:

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 2. 2. 2021 žádost právnické osoby Spolek Kamýk, Halasova 714, 252 64 Velké Přílepy, IČO 04498763, o sdělení data, kdy budou veřejné vyhlášky Krajského úřadu Ústeckého kraje čj. KUUK/177789/2020/ZPZ/Sv/ODV-623 ze dne 15. 1. 2021 a čj. KUUK/010198/2021 /ZPZ/Sv/ODV-623 ze dne 19. 1. 2021 vyvěšeny na úřední desce Městského úřadu Kralupy nad Vltavou.

 

V příloze tohoto opatření zasíláme dopis, který nám poskytl Městský úřad Kralupy nad Vltavou, a tím považujeme požadovanou informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za poskytnutou.

 

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 23.2.2021 / 23.2.2021

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém