Logo Ústeckého krajeÚstecký kraj (odkaz na titulní stránku) 

Ústecký kraj - Oficiální web


International

Vyhledávání

 


Cesta: Titulní stránka

 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost doručená povinnému subjektu dne 12. 3. 2021.
 

 
 

Dotaz žadatele:

„Vážený pane hejtmane,

při přidělování vakcín jednotlivým zdravotnickým zařízením, jde doslova o životy občanů. Obrátili se na mě jako na děčínského zastupitele místní praktičtí lékaři s tím, že mají podezření na nesystematické přidělování vakcín a upozornili na šíření informací, které mezi občany evokují nevraživost vůči zdravotníkům.

Byl jsem upozorněn na kadaňský případ, v jehož souvislosti bylo Chomutovským deníkem publikováno, že praktičtí lékaři vrátili vakcíny, přičemž se o možnosti vakcínu získat ani nedozvěděli, natož aby něco vraceli. Skutečnost je taková, že praktičtí lékaři v Děčíně jsou v netrpělivém očekávání, kdy je někdo vyzve, aby si vakcínu převzali a mohli jí svým pacientům aplikovat.

Vážený pane hejtmane,

považuji za nezbytné odborné veřejnosti i občanům sdělit pravdu. Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, si Vás tímto dovoluji požádat o poskytnutí těchto informací:

1/ Podle jakého systému (vzorce, klíče) probíhá rozdělování vakcín do jednotlivých zdravotnických zařízení a praktickým lékařům v rámci celého Ústeckého kraje?

2/ Kdo tento systém řídí a kontroluje, resp. má osobní odpovědnost za distribuci a přidělování vakcín?

3/ Dne 10.3.2021 byl v chomutovském deníku na odkazu: https://chomutovsky.denik.cz/zpravy_region/nemocnice-kadan-ockovani-20210310.html?fbclid=IwAR3DaBjkUqypEvSH38nDczOo9tz77KXdj6tHjyCeMxrxDKgfqCN8Ygh3SZc zveřejněn článek, v kterém bylo m.j. uvedeno:

„Velkou dodávku nedostatkové vakcíny získala Nemocnice Kadaň od Ústeckého kraje. Podle krajského radního Radima Laibla se jednalo o zůstatek vrácený praktickými lékaři. Kadaň získala přebytek dávek vakcíny, které měly být rozdělené mezi 250 praktických lékařů v kraji, část se nám ale nečekaně vrátila,“ přiblížil Laibl. „Museli jsme narychlo najít někoho, kdo bude schopen tento vyšší počet zvládnout. Oslovili jsme několik center, řada z nich by ale byla schopná proočkovat jen stovky, proto jsme se obrátili na Kadaň, která se na to dokázala připravit, vysvětlil.“

K obsahu zveřejněného textu žádám „průkazně doložit“:

a)    Kterým praktickým lékařům jmenovitě, byla tato vakcína nabídnuta, byli vyzváni, aby si jí převzali

b)    Kteří praktičtí lékaři jmenovitě, tuto vakcínu odmítli převzít, vrátili“Odpověď:

Dne 12. 3. 2021 od Vás obdržel Krajský úřad Ústeckého kraje (dále též KÚ) žádost o poskytnutí informací podle InfZ, ve které žádáte odpovědi na položené otázky, týkající se problematiky očkování proti onemocnění COVID-19.

 

1/ Podle jakého systému (vzorce, klíče) probíhá rozdělování vakcín do  jednotlivých zdravotnických zařízení a praktickým lékařům v rámci celého Ústeckého kraje?

Ústecký kraj postupuje při vlastním očkování a distribuci očkovacích látek v souladu se STRATEGIÍ OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19 V ČESKÉ REPUBLICE, kterou vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR. Rozdělování očkovacích látek probíhá podle aktuálních dodávek očkovacích látek, potřeb a kapacit vakcinačních center. U praktických lékařů probíhá přerozdělování v úzké spolupráci s krajským koordinátorem praktických lékařů. Např. přerozdělení 70 balení látky Astra Zeneca v tomto týdnu proběhlo podle následujícího klíče:

1. Pouze ti, co ještě vakcínu nedostali (s výjimkou počtu registrovaných 70+ nad 200),

2. Pouze ti co mají Počet registrovaných >100 (podmínka MZd),

3. Celkový počet 70+ a 80 + dohromady (více jak 90 v nedostupných lokalitách).

Tedy se jedná o lékaře, kteří dosud vakcíny nedostali, současně mají k očkování zaregistrovaných nejméně 100 pacientů a jsou schopni je vyočkovat v prioritních rizikových věkových skupinách 80 + a následně 70+.

 

2/ Kdo tento systém řídí a kontroluje, resp. má osobní odpovědnost za distribuci a přidělování vakcín?

Postupujeme v souladu s Metodický pokyn pro očkovací kampaň, který zakotvuje podrobné principy provádění očkování osob, které jsou účastny českého systému veřejného zdravotního pojištění nebo osob, které mají v ČR nárok na poskytnutí zdravotních služeb, jako by byly

účastny systému veřejného zdravotního pojištění a mimořádným opatřením MZČR Č. j.: MZDR 1595/2021-1/MIN/KAN

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/01/Mimoradne-opatreni-plan-ockovani-osob-urcenych-k-ockovani-s-ucinnosti-od-14-1-2021-do-dovolani.pdf.

Vlastní organizace probíhá na úrovni Ministerstva zdravotnictví ČR a národního koordinátora očkování, dispečinku očkování (Centrální tým pro koordinaci očkování proti onemocnění COVID-19) a krajského koordinátora očkování.

 

3/ Dne 10. 3. 2021 byl v chomutovském deníku na odkazu: https://chomutovsky.denik.cz/zpravy_region/nemocnice-kadan-ockovani20210310.html?fbclid=IwAR3DaBjkUqypEvSH38nDczOo9tz77KXdj6tHjyCeMxrxDKgfqCN8Ygh3SZc, zveřejněn článek, v kterém bylo m.j. uvedeno:

„Velkou dodávku nedostatkové vakcíny získala Nemocnice Kadaň od Ústeckého kraje. Podle krajského radního Radima Laibla se jednalo o zůstatek vrácený praktickými lékaři. Kadaň získala přebytek dávek vakcíny, které měly být rozdělené mezi 250 praktických lékařů v kraji, část se nám ale nečekaně vrátila,“ přiblížil Laibl. „Museli jsme narychlo najít někoho, kdo bude schopen tento vyšší počet zvládnout. Oslovili jsme několik center, řada z nich by ale byla schopná proočkovat jen stovky, proto jsme se obrátili na Kadaň, která se na to dokázala připravit, vysvětlil.“

K obsahu zveřejněného textu žádám „průkazně doložit“:

a. Kterým praktickým lékařům jmenovitě, byla tato vakcína nabídnuta, byli vyzváni, aby si jí převzali,

b. Kteří praktičtí lékaři jmenovitě, tuto vakcínu odmítli převzít, vrátili?

Touto informací Ústecký kraj nedisponuje, informace podaná v článku není přesná.

 
Zodpovídá: Mgr.Sylva Smutná
Vytvořeno / změněno: 8.4.2021 / 8.4.2021

 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

web & design , redakční systém